Solidar Śląsko Dąbrow

Drugi tom Encyklopedii Solidarności

1223 biogramy i hasła rzeczowe zawiera drugi tom Encyklopedii Solidarności, którego promocja odbyła się 25 stycznia w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Katowicach. Druga część encyklopedii ukazała się w nakładzie 2,5 tys. egzemplarzy. W planach zespołu redakcyjnego jest opublikowanie w ciągu następnych 6 lat trzech kolejnych tomów.

Obecni na spotkaniu członkowie zespołu redakcyjnego podkreślali, że publikacja „rodzi się w wielkich bólach”, bo jej przeanalizowanie i zweryfikowanie wymaga m.in. czasu i ogromnego nakładu pracy. – Historia w niej zawarta jest trudna nie tylko dlatego, że dotyczy ludzi wciąż żyjących, zaangażowanych politycznie, stojących po różnych stronach politycznych konfliktów. Często jest ją trudniej badać niż zdarzenia bardziej odległe w czasie, bo są ogromne luki w dokumentacji. Ani po stronie Solidarności, ani po stronie ówczesnego obozu władzy ta dokumentacja nie zachowała się w sposób określany przez historyków jako dobry – mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński.

Przemysław Miśkiewicz, prezes Stowarzyszenia Pokolenie i szef projektu „Encyklopedia Solidarności” podkreślał, że prace nad nim pozwoliły mu zdobyć wiedzę, jak ważny był Śląsk w historii Solidarności.  – Tylko w Katowicach internowanych było blisko 700 osób, podczas gdy w całym regionie było ich blisko 2 tys., a całej Polsce około 10 tys. – mówił  Miśkiewicz. Podkreślał, że dzięki pracom nad encyklopedią udało się dotrzeć do ludzi zupełnie zapomnianych. – Okazało się, że wielu z nich za swoje zasługi nie dostało podziękowań i medali. Wielu z nich dziś żyje w nędzy – powiedział Miśkiewicz. Prezes  poinformował, że Stowarzyszenie Pokolenie wraz z IPN podjęło decyzję o rozpoczęciu akcji „Dziękujemy za wolność”, w ramach której obie instytucje zamierzają  wspierać zapomnianych bohaterów. 

Reprezentująca podczas spotkania władze śląsko-dąbrowskiej Solidarności wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu  Justyna Latos podkreślała, że związek nie zapomina o swoich korzeniach. – To bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać o naszej historii, bo jesteśmy zobowiązani przekazywać wiedzę o niej młodzieży. A możemy to robić dzięki publikacjom na ten temat, dzięki waszym wspomnieniom spisanym na papier – mówiła Justyna Latos do licznie uczestniczących w spotkaniu działaczy Solidarności z lat 80.

Encyklopedia Solidarności jest największym projektem Stowarzyszenia Pokolenie, IPN i OW Volumen  na temat historii Solidarności. Inspiracją dla rozpoczętych w 2006 roku nad nią prac była publikacja IPN z 2005 roku pt. „Droga do niepodległości. Solidarność 1980 – 2005″. Pierwsza część Encyklopedii Solidarności ukazała się w 2010 roku z okazji 30 rocznicy powstania związku. Pełny zasób encyklopedii dostępny jest również na stronie internetowej www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Spotkanie w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności było też okazją do promocji płyt z zapisem multimedialnego widowiska zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pokolenie 16 grudnia 2011 roku w 30 rocznicę jej pacyfikacji kopalni Wujek, a także promocji drugiego tomu wspomnień Andrzeja Rozpłochowskiego „Postawią ci szubienicę”.
 

Dodaj komentarz