Solidar Śląsko Dąbrow

Dofinansowanie dla ciepła systemowego i kogeneracji

29 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpocznie przyjmowanie wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z modernizacją sieci ciepłowniczych. Wsparcie można otrzymać także na rozwój kogeneracji.
 
W 2019 roku na modernizację sieci ciepłowniczych i kogenerację, czyli produkcję energii elektrycznej i cieplnej podczas jednego procesu technologicznego przeznaczonych zostanie łącznie 170 mln zł pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełni rolę instytucji wdrażającej dla POIiŚ w naszym regionie.
 
Inwestycje w tym zakresie to skuteczny sposób na walkę z niską emisją i niwelowanie smogu. O środki na rozwój ciepła systemowego mogą się starać przedsiębiorstwa ciepłownicze. – Dofinansowanie jest bezzwrotne – podkreśla Elżbieta Kisiel, kierownik Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Katowicach. Wysokość dofinansowania może wynieść do 85 proc. kosztów inwestycji.
 
Ciepło bez strat
Z pieniędzy pochodzących z POIiŚ finansowana jest m.in. wymiana przestarzałych, nie najlepiej zaizolowanych sieci ciepłowniczych, co pozwala na znaczne ograniczenie strat ciepła. Skutecznym sposobem na uniknięcie strat jest także likwidacja grupowych węzłów przyłączeniowych do sieci ciepłowniczych i zastępowanie ich indywidualnymi węzłami zainstalowanymi bezpośrednio w budynkach. – Sieci ciepłownicze zaczęły powstawać w latach 70-tych ubiegłego wieku, kiedy była inna technologia i obowiązywały inne standardy dotyczące chociażby izolacji, co skutkowało dużymi stratami. Najwyższy czas, żeby te sieci modernizować. Pieniądze na ten cel można pozyskać właśnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dodaje Elżbieta Kisiel.
 
Korzysta środowisko
Inwestowanie w rozwój ciepła sieciowego  w województwie śląskim ze względu na gęstą zabudowę jest optymalnym rozwiązaniem dla producentów ciepła. Środki pochodzące z programu można wykorzystać nie tylko na modernizację już istniejących sieci, ale także m.in. na podłączanie nowych budynków wielorodzinnych. Oprócz ograniczenia start ciepła i tym samym oszczędności paliwa, korzystanie z ciepła sieciowego pozwala na niemal całkowite wyeliminowanie emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów, benzopirenu oraz tlenku węgla, a także znacznie ograniczenie emisji tlenku azotu i dwutlenku siarki.
Nawet 30 proc. paliwa mogą zaoszczędzić producenci, którzy wytwarzają energię elektryczną i cieplną w kogeneracji. – Przy produkcji energii elektrycznej, ciepło jest odpadem. Jeżeli zdołamy je wykorzystać do ogrzewania, to ograniczymy zużycie paliwa, na czym skorzysta również środowisko – mówi Elżbieta Kisiel.
 
Ogrzewanie i ciepła woda
Ze środków pochodzących z POIiŚ przedsiębiorstwa energetyczne mogą otrzymać dofinansowanie na rozbudowę już istniejącego źródła kogeneracyjnego lub budowę nowego. Jedną z barier rozwoju kogeneracji jest brak w wielu budynkach wielorodzinnych instalacji do systemowego ogrzewania ciepłej wody. – Z ciepła korzystamy tylko w okresie zimowym, ciepłej wody używamy przez cały rok. Jeżeli firma ciepłownicza nie ma odbiorców w okresie letnim, to wprowadzenie kogeneracji jest dla niej bardzo trudne i nieopłacalne. Stąd apele przedsiębiorców ciepłowniczych do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych o zastępowanie piecyków gazowych do podgrzewania wody czy bojlerów ciepłą wodą pochodzącą z sieci. Środki na ten cel także można pozyskać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyjaśnia Elżbieta Kisiel.
 
Agnieszka Konieczny
 
 

Dodaj komentarz