Solidar Śląsko Dąbrow

Wsparcie dla importowanego gazu kosztem polskiego węgla

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o pilną interwencje w sprawie planów Polskiej Grupy Energetycznej dotyczących budowy bloku gazowego 700 MW w elektrowni w Rybniku. W ocenie związkowców jest to działanie sprzeczne z rządowym Programem dla Śląska i interesem gospodarczym naszego regionu.
 
W stanowisku przyjętym 27 marca w Katowicach Zarząd Regionu wskazał, że zapowiedź zarządu PGE dotycząca inwestycji w  blok gazowy w Rybniku oznacza w praktyce rezygnację z budowy wysokosprawnego bloku węglowego o podobnych parametrach. – Rybnicka elektrownia ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego stanowi idealne miejsce do ulokowania zapisanych w Programie dla Śląska inwestycji z zakresu nowoczesnej, niskoemisyjnej energetyki węglowej, wysokosprawnej kogeneracji oraz rozbudowy sieci ciepłowniczej. Budowa bloku gazowego w Rybniku przekreśli te ambitne plany – czytamy w stanowisku zaadresowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.
 
Plany PGE dotyczące elektrowni w Rybniku władze śląsko-dąbrowskiej Solidarności odbierają jako kolejny przykład wspierania przez spółki energetyczne będące pod kontrolą Ministerstwa Energii importowanego gazu, kosztem węgla produkowanego w polskich kopalniach. – Trudno ocenić takie postępowanie inaczej, niż jako celowe działanie na szkodę polskiego interesu gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – czytamy w stanowisku.
 
Członkowie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność podkreślili, że kontynuacja antywęglowej polityki inwestycyjnej prowadzonej przez PGE w Rybniku spotka się ze stanowczą reakcją związku. – Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność był inicjatorem powstania Programu dla Śląska i wykorzysta wszelkie dostępne środki, aby wyegzekwować realizacje zapisów tego kluczowego dla przyszłości naszego regionu dokumentu – napisali związkowcy w stanowisku. 
 
łk
foto: commons.wikipedia.org/Pudelek
 

Dodaj komentarz