Solidar Śląsko Dąbrow

Dodatek z okazji Dnia Hutnika

Pracownicy ArcelorMittal Poland otrzymają z okazji Dnia Hutnika dodatek w wysokości 343 zł brutto. Pieniądze wpłyną na ich konta wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, czyli do 10 maja. Wypłata dodatku została zagwarantowana załodze spółki w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jak informuje Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w AMP, dodatek otrzymają wszyscy pracownicy bez względu na wymiar czasu pracy, w którym zostali zatrudnieni oraz liczbę umów podpisanych z pracodawcą.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy obowiązuje w ArcelorMittal Poland od czerwca 2010 roku i zawiera szereg korzystnych rozwiązań dla pracowników. Jednym z nich, oprócz dodatku z okazji Dnia Hutnika, jest dodatek stażowy, który w wysokości 5 proc. płacy zasadniczej przysługuje pracownikom po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta co roku o 1 proc., zatrzymując się na poziomie 26 proc. Od stycznia tego roku osoby, które wcześniej były zatrudnione w firmach zewnętrznych świadczących usługi na rzecz AMP, mają do stażu pracy wliczane okresy pracy tymczasowej w tych spółkach. Ponadto zgodnie z zapisami ZUZP pracownicy zatrudnieni w systemie czterobrygadowym otrzymują dodatkowy dzień wolny za każdy miesiąc przepracowany w czterobrygadówce.

AMP posiada oddziały w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Zdzieszowicach i Chorzowie. Spółka zatrudnia ok. 10 tys. pracowników.

ak
źródło foto:solidarnosc.mittal.net.pl

 

Dodaj komentarz