Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżka płac o 12 proc., ale nie mniej niż o 400 euro (ok. 1730 zł). Takiego wzrostu wynagrodzeń domaga się związek zawodowy ver.di dla 70 tys. pracowników Deutsche Telekom. 19 marca ruszyły negocjacje zbiorowe w tej sprawie. Wynegocjowane podczas rokowań układy zbiorowe pracy mają obowiązywać przez 12 miesięcy.

Wysokość żądań płacowych była konsultowana z pracownikami. – Nasi koledzy dali nam jasny obraz presji inflacyjnej, na jaką są narażeni – powiedział negocjator ver.di Frank Sauerland. – Gwałtowne podwyżki cen w ostatnich latach poważnie obciążyły dochody pracowników Deutsche Telekom. Ponad 90 proc. twierdzi, że ze względu na inflację musiało umiarkowanie lub poważnie zmienić swój dotychczasowy styl życia – dodał. Jak podkreślono w komunikacie na stronie internetowej ver.di, w ubiegłym roku Telekomowi udało się podwoić skonsolidowany zysk netto do 17,8 miliarda euro. Jak zaznaczył Sauerland, teraz nadszedł czas, aby docenić pracowników za ich wkład w uzyskanie tych dobrych wyników.

Grupa Telekom w Niemczech składa się łącznie z 22 różnych spółek, z których każda ma własne układy zbiorowe pracy. Większość tych układów obowiązuje do 31 marca 2024 roku. Dla trzech spółek Deutsche Telekom obowiązują inne terminy. Związek ver.di żąda, aby negocjacje zbiorowe były prowadzone wspólnie dla wszystkich spółek grupy.

Niemiecki związek zawodowy Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Zjednoczony Związek Usług), czyli w skrócie ver.di, liczy przeszło 2 mln członków. To przedstawiciele ok. 1000 zawodów. Organizacja ver.di reprezentuje m.in. pracowników handlu, bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji i poczty, transportu, edukacji, kultury, mediów, administracji, służby zdrowia i pomocy społecznej.

oprac. ny
źródło foto: pixabay.com/CC0