Solidar Śląsko Dąbrow

Centrale związkowe przedstawiły rządowi propozycje podwyżek płac 2016 roku

NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych we wspólnym komunikacie skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej przedstawiły swoje propozycje dotyczące przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń. Pismo przygotowano w odpowiedzi na na przedstawione przez rząd, prognozowane wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą do przygotowania budżetu państwa na 2016 rok.

Według propozycji związków wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 5,9 proc., wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 10,5 proc., a wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 7,4 proc..

Dodatkowo związki zawodowe wskazują, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2015 rroku, zwiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

W komunikacie zaznaczono, że strona pracowników zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok.

na podstawie komunikatu Działu Informacji Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.