Solidar Śląsko Dąbrow

Bo najważniejsze jest bezpieczeństwo społeczeństwa i ochrona środowiska

30 mln zł – to łączna wartość projektów wspierających Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, które zostaną zrealizowane w 2023 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pieniądze na pomoc strażakom pochodzą z katowickiego Funduszu oraz z NFOŚiGW.

W tym roku WFOŚiGW w Katowicach zamierza zrealizować 5 programów, dzięki którym do jednostek straży pożarnej trafią pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji gaśniczych czy kompleksową termomodernizację remiz. Na finansową pomoc Funduszu mogą liczyć zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy.

W województwie śląskim działa ponad 940 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych, w których służbę pełni kilkanaście tysięcy druhów. Jednym z projektów skierowanych do tych jednostek jest „Mały Strażak”, dzięki któremu mogą one pozyskać pieniądze na zakup umundurowania, sprzętu np. węży strażackich, a także sprzętu ochrony osobistej. Pomoc przyznawana w ramach „Małego Strażaka” została ujęta w drugiej części „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

10 lutego podczas konferencji prasowej przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach oraz Państwowej Straży Pożarnej poinformowali o rozpoczęciu naboru w kolejnej edycji „Małego Strażaka”. W tym roku, podobnie jak w roku 2022, na ten program katowicki Fundusz wspólnie z NFOŚiGW przeznaczył 3 mln zł. – Jeśli okaże się, że zapotrzebowanie ze strony OSP na zakup sprzętu jest znacznie wyższe, niż zakładamy, to będziemy się starali budżet programu powiększyć. Pamiętajmy, że strażacy to jedna z tych grup, która cieszy się najwyższym zaufaniem społecznym, a ponadto ratując życie ludzkie i mienie, ratują też środowisko naturalne przez katastrofami – powiedział Tomasz Bednarek, prezes katowickiego Funduszu.

Nadbrygadier Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki PSP zaznaczył, że pomoc finansowa udzielana przez Fundusz przekłada się na poprawę bezpieczeństwa społeczeństwa i ochronę środowiska. – Działamy często w obszarze, gdzie środowisko naturalne mocno cierpi, mowa o pożarach. Im szybciej zadziałamy, mając odpowiedni sprzęt, tym mniej strat – podkreślił Śląski Komendant Wojewódzki PSP. Zaznaczył, że jednostki OSP pełnią bardzo ważną funkcję w społecznościach lokalnych, ponieważ zapewniają im bezpieczeństwo.

Wnioski w programie „Mały Strażak” będą przyjmowane do 14 kwietnia lub do wyczerpania puli środków. Dzięki niemu można uzyskać dotację do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia, jednak nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 25 tys. zł dla jednej jednostki OSP.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW w Katowicach/M. Cichy