Solidar Śląsko Dąbrow

Blokada jeszcze w kwietniu

Jeszcze w kwietniu dojdzie do blokady wysyłki węgla z kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki węglowej – poinformowali przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW S.A. podczas konferencji prasowej w kopalni Zofiówka. Od 6 rano w spółce trwa 24-godzinny strajk ostrzegawczy.

– Jutro zawiadomimy pracodawcę o dokładnym terminie blokady, aby mógł odwołać środki transportu, które odbierają węgiel z kopalń – powiedział Sławomir Kozłowski, szef Solidarności w JSW.

Strajk we wszystkich kopalniach i zakładach górniczych należących do spółki rozpoczął się punktualnie o 6 rano i potrwa pełną dobę. Górnicy nie przebierają się w ubrania robocze i gromadzą się na cechowniach. Pod ziemię zjechali jedynie pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa ruchu w kopalniach.

Na cechowniach prowadzone są masówki informacyjne, podczas których związkowcy informują pracowników o przyczynach strajku oraz o tym, że jest on legalny i pracodawca nie  nie będzie mógł wyciągnąć wobec jego uczestników żadnych konsekwencji. Jednocześnie związkowcy podkreślili, że docierają do nich informacje o zastraszaniu pracowników, i że wszystkie takie przypadki po konsultacji z prawnikami zostaną skierowane do prokuratury.

W trakcie akcji strajkowej prowadzona jest zbiórka pieniędzy na jeden z domów dziecka. Ponadto każda kopalnia wybrała fundację, na którą wszyscy oddelegowani działacze związkowi przekażą równowartość dniówki. Związkowcy planowali także, aby górnicy w trakcie strajku mogli honorowo oddawać krew, niestety, jak wyjaśnili podczas konferencji prasowej przedstawiciele MKPS, żadna ze stacji krwiodawstwa nie zdecydowała się wysłać ambulansów do kopalń, a pracodawca nie zgodził się na uruchomienie punktów poboru krwi wewnątrz zakładu. – Nie wiemy dlaczego, choć możemy się domyślać, że nie z powodu nadmiernych zapasów krwi w szpitalach – mówi Roman Brudziński, wiceszef Solidarności JSW. 

Związki zawodowe W JSW domagają się 10 proc. podwyżki wynagrodzeń oraz sprzeciwiają się warunkom prywatyzacji spółki zaproponowanym przez Ministerstwo Skarbu. W referendum, przeprowadzonym w dniach 7-8 kwietnia strajk poparło 95 proc. pracowników JSW, przy frekwencji sięgającej 78 proc. zatrudnionych w spółce.
 

Dodaj komentarz