Solidar Śląsko Dąbrow

Będziemy protestować

16 pikiet wojewódzkich zorganizowanych w tym samym dniu oraz duża manifestacja w Warszawie – dziś Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zdecydowała o akcjach protestacyjnych w najbliższych miesiącach.

Pikiety w miastach wojewódzkich zaplanowano na środę 25 maja. Organizatorem protestów będzie NSZZ Solidarność, ale do udziału w protestach zaproszone będą też inne organizacje związkowe. Początek akcji zaplanowano wstępnie na godz. 14.00.

Związek zorganizuje także dużą manifestację w Warszawie. O dokładnym terminie protestu zdecyduje kilkunastoosobowy sztab protestacyjny. W jego składzie znaleźli się m.in. przewodniczący związku Piotr Duda, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ „S” Mieczysław Jurek, przewodniczący gdańskiej Solidarności Krzysztof Dośla oraz przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Sztab koordynuje akcję na poziomie kraju, za pikiety w poszczególnych miastach odpowiadają natomiast szefowie regionalnych struktur związku.

Najbliższe posiedzenie sztabu odbędzie się 9 maja. Wtedy zapadną decyzje co do daty i szczegółów protestu w stolicy.
Głównym hasłem, pod którym Solidarność będzie prowadziła akcje, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i walki z rosnącą biedą. Związek domaga się m.in. podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem.

Do struktur związku trafi kilkadziesiąt tysięcy ulotek i plakatów wyjaśniających powody akcji i zachęcających do udziału w protestach. Pikiety wojewódzkie poprzedzą konferencje prasowe organizowane w poszczególnych miastach wojewódzkich i miastach – siedzibach zarządów regionów NSZZ „S”. Konferencje odbędą się 23 maja.

Dodaj komentarz