Solidar Śląsko Dąbrow

Bezrobocie najniższe od 33 lat

W lipcu, tak samo jak w czerwcu, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5 proc. – poinformowała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Podkreśliła, że po raz ostatni niższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w sierpniu 1990 roku. Wskaźnik ten wynosił wówczas 4,5 proc.

Jak podał resort rodziny i polityki społecznej, w końcu lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 782,4 tys. bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba ta spadła o 1,2 tys. osób, czyli o 0,1 proc.

W zestawieniu z końcem lipca 2022 roku wskaźnik bezrobocia był niższy o 0,2 pkt proc. Najlepszy wynik odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 2,9 proc. Na drugim miejscu plasuje się woj. śląskie ze wskaźnikiem 3,6 proc. Podium zamyka mazowieckie z wynikiem 4 proc. Na drugim biegunie znajdują się: podkarpackie ze stopą bezrobocia 8,4 proc. oraz warmińsko-mazurskie z wynikiem 8,1 proc.

Dobrą sytuację na rynku pracy w naszym kraju potwierdzają dane unijne. Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu wyniosła 2,7 proc., co daje nam razem z Czechami drugie miejsce w UE. Na pierwszym miejscu jest Malta ze wskaźnikiem 2,6 proc. Unijna średnia wyniosła w czerwcu wynosił 5,9 proc., a w strefie euro 6,4 proc.

Patrząc na historyczne dane Głównego Urzędu Statystycznego, pięcioprocentowa stopa bezrobocia rejestrowanego to najlepszy wynik od 33 lat. 1 stycznia 1990 roku, gdy startował tzw. plan Balcerowicza, stopa bezrobocia wynosiła 0,3 proc. W kolejnych miesiącach wdrażania reform przewidzianych w planie bezrobocie zaczęło gwałtownie rosnąć. W sierpniu 1990 wskaźnik osiągnął 4,5 proc., a we wrześniu 5 proc. i stale rósł. W grudniu 1991 roku było to już 12 proc. W kolejnych latach nie udało się odwrócić niekorzystnego trendu. W kulminacyjnym momencie, w lipcu 1994 roku, stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła 16,9 proc.

Do poziomu poniżej 10 proc. stopa bezrobocia wróciła 1998 roku, by wkrótce znów zacząć rosnąć. W latach 2002-2004 w niektórych miesiącach wskaźnik ten przekraczał 20 proc. Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do poziomu poniżej 10 proc. nastąpił w sierpniu 2015 roku. Przez kilka miesięcy wskaźnik oscylował wokół tego poziomu. Ostatni raz znajdował się ponad granicą 10 proc. w lutym 2016 roku, a od połowy 2017 roku nie przekroczył poziomu 7 proc.

oprac. ny