Solidar Śląsko Dąbrow

Średnie wynagrodzenie wzrosło o 13,8 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2023 roku wyniosło 7005,76 zł – poinformował 9 sierpnia Główny Urząd Statystyczny. To oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 13,8 proc. Natomiast w porównaniu do pierwszego kwartału jest ono niższe o niespełna 1,7 proc. Wówczas przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej osiągnęło poziom 7124,26 zł.

GUS badając ten wskaźnik, uwzględnia obok przemysłu tzw. „budżetówkę”, zarówno duże, średnie, jak i mikroprzedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące jednoosobową działaność gospodarczą.

Ok. 6,5 mln ludzi pracuje w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób. To ok. 40 proc. zatrudnionych w naszej gospodarce narodowej. Przeciętne wynagrodzenie jest tam wyższe od średniej. W II kwartale wynosiło 7320 zł brutto. W czerwcu przeciętna płaca w tym sektorze osiągnęła poziom 7335 zł brutto. To oznacza wzrost rok do roku o 11,9 proc.

Trzeba jedank pamiętać, że siłę nabywczą rosnących zarobków niweluje wciąż dwucyfrowa inflacja. Według GUS w czerwcu wynosiła 11.5 proc. , w lipcu 10,5 proc. Przy czym w okresie od lipca 2022 roku do lipca 2023 roku żywność zdrożała o 15,6 proc., a nośniki energii o 16,7 proc.

I jeszcze dwie liczby dla czytelników, którzy domagają się, aby mówiąc o zarobkach, podawać wartości netto. Otóż przeliczając sumę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z 7005,76 zł brutto na kwotę otrzymujemy ok. 5,1 tys. zł. Tyle wynosiła średnia płaca w Polsce na rękę w II kwartale. W sektorze przedsiębiorstw średnia netto wynosiła w tym okresie ok. 5,3 tys. zł.

oprac. ny