Solidar Śląsko Dąbrow

Bez porozumienia w KW

Brakiem porozumienia zakończyła się kolejna runda konsultacji przedstawicieli central związkowych z zarządem Kompanii Węglowej na temat programu restrukturyzacji spółki. Następne i prawdopodobnie ostatnie już spotkanie odbędzie się środę 15 stycznia. – Nie udało się nam zbliżyć w żadnej ze spornych kwestii. Zarząd wręcz usztywnił swoje stanowisko i powrócił do propozycji z początku rozmów – powiedział po spotkaniu Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Jak informuje przewodniczący, zarząd Kompanii podtrzymał zamiar sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz plan łączenia pozostałych kopalń przy jednoczesnym ograniczeniu liczby ścian i zmniejszeniu wydobycia.  – W przypadku innych punktów  programu restrukturyzacji postawa zarządu była identyczna – mówi Grzesik.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy kierownictwem Kompanii Węglowej i stroną społeczną, spotkanie zaplanowane na 15 stycznia miało dotyczyć wyłącznie kwestii planowanych zwolnień w administracji spółki. Na początku stycznia zarząd KW zaproponował 3 warianty przeprowadzenia redukcji. Pierwszy z nich zakłada zwolnienie 905 osób (a nie 1020, jak podawano wcześniej) z przyczyn ekonomicznych. Druga opcja przewiduje zapewnienie miejsc pracy w spółkach-córkach Kompanii, ale tylko dla ok. 60 proc. pracowników przewidzianych do zwolnienia. Trzeci wariant to odstąpienie od zwolnień kosztem znacznego obniżenia wynagrodzeń.

– W środę mieliśmy rozmawiać już tylko o pracownikach administracji. Jednak, po fiasku dzisiejszych rozmów, na kolejnym spotkaniu powrócimy też do pozostałych punktów programu restrukturyzacji. Prawdopodobnie będzie to ostatnia runda negocjacyjna. Jeżeli i ona  nie zakończy się porozumieniem, zwołamy posiedzenie międzyzwiązkowego sztabu protestacyjno-strajowego i zdecydujemy o dalszych krokach – mówi szef górniczej „S”.

Dodaj komentarz