Solidar Śląsko Dąbrow

Więcej pracowników, silniejszy związek

W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy zatrudnienie w spółce Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie wzrosło o 600 pracowników. Obecnie w firmie pracuje ponad 1900 osób. Systematycznie rośnie też liczba członków zakładowej Solidarności. – Od sierpnia do związku zapisało się ponad 100 pracowników. Do związku należy 25 proc. załogi. Im nas będzie więcej, tym łatwiej będzie upominać się o wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca Solidarności w firmie.

Wszyscy zatrudnieni w spółce posiadają umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony. – Na podstawie umowy na czas określony pracownik może być zatrudniony maksymalnie przez 24 miesiące. Po tym okresie umowa jest przekształcana w umowę na czas nieokreślony. To efekt porozumienia, które podpisaliśmy z pracodawcą pod koniec 2011 roku – dodaje przewodnicząca „S”. 

Ubiegły rok był korzystny dla załogi pod względem zarobków. Pod koniec grudnia komisja zakładowa NSZZ Solidarność wynegocjowała dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników, którzy przyszli do pracy w dni wcześniej zaplanowane jako wolne. W ciągu tego miesiąca było pięć takich dniówek, a osoby, które przepracowały wszystkie, mogły sobie dorobić minimum 1600 zł.

Było to jedno z dwóch porozumień podpisanych w 2013 roku przez zakładową Solidarność z pracodawcą. Wcześniejsze zostało zawarte na początku sierpnia i zagwarantowało załodze wzrost stawek zasadniczych od 100 do 150 zł brutto oraz podwyżki w podobnej kwocie od 1 stycznia 2014 roku. Premia na Boże Narodzenie wzrosła z 250 do 800 zł na rękę, a dofinansowanie „wczasów pod gruszą” o 100 proc.

Solidarność w firmie powstała we wrześniu 2006 roku. – Pracowaliśmy w nadgodzinach, przez sześć dni w tygodniu, a nie przekładało się to na nasze wynagrodzenia i warunki pracy. Ludzie się zbuntowali, mieli już dość – wspomina Grabowska. Podkreśla, że od tego momentu związek cały czas upomina się o lepsze warunki pracy.

Efektem rozmów z pracodawcą jest także systematyczny wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który w 2015 roku osiągnie poziom zapisany w ustawie. Doprowadzenie do pełnego odpisu było jednym z najważniejszych zadań, jakie postawili przed sobą związkowcy. W momencie powstania Solidarności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w firmie nie funkcjonował.

Właścicielem spółki jest japoński koncern Yazaki. Zakład zajmuje się produkcją samochodowych wiązek elektrycznych.

Dodaj komentarz