Solidar Śląsko Dąbrow

Bez pieniędzy nie da się wprowadzić reformy systemu edukacji

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność na nadzwyczajnym posiedzeniu zaapelowała do rządu i parlamentu RP o zagwarantowanie środków finansowych na reformę systemu edukacji oraz objęcie osłonami pracowników placówek oświatowych.
 
Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołane zostało 28 września. – Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność żąda od rządu i parlamentu RP zagwarantowania środków finansowych niezbędnych do wdrożenia reformy, tak by nie odbyła się ona kosztem jednostek samorządu terytorialnego, a w konsekwencji pracowników oświaty i uczniów – podkreślono w apelu.
 
Gdzie pieniądze na reformę?
Przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność Lesław Ordon podkreśla, że w ustawie budżetowej na przyszły rok nie zaplanowano dodatkowych środków na oświatę. – Rządzący zapowiedzieli gruntowną zmianę systemu edukacji, która ma rozpocząć się już w przyszłym roku i nie zagwarantowali pieniędzy na ten cel. W naszej ocenie nie da się wprowadzić reformy oświaty w zapowiadanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kształcie bez dodatkowych środków – mówi Ordon.
 
Rada Sekcji domaga się też od rządu i parlamentu objęcia pakietem osłonowym pracowników szkół i placówek oświatowych. – W jednych wypowiedziach minister Zalewska zapewnia, że w związku z reformą systemu edukacji żaden nauczyciel nie straci pracy, a w innych przyznaje, że ze względu na niż demograficzny zagrożonych zwolnieniami może być 40 tys. pracowników oświaty. W budżecie państwa na przyszły rok nie przewidziano środków na osłony socjalne dla tych osób – dodaje przewodniczący.
 
Wsparcie dla zagrożonych zwolnieniami 
Obradująca 28 września Rada Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność upoważniła Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania do rozpoczęcia negocjacji z MEN, a także rządem RP, Radą Dialogu Społecznego i Komisją Krajową NSZZ Solidarność w sprawie pakietu osłonowego dla nauczycieli. – Wypracowanie osłon socjalnych dla tak dużej grupy osób zagrożonych zwolnieniami wymaga szerokiego dialogu. Jest to poważny problem, którym powinna się zająć także pani premier i krajowa Rada Dialogu Społecznego – mówi związkowiec.
Równocześnie RKOiW w przyjętym 28 września komunikacje przedstawiła propozycje pakietu osłonowego. Dotyczą one przywrócenia zapisu art. 88 Karty Nauczyciela uprawniającego nauczycieli do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek. – Domagamy się przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na emeryturę po 30. latach pracy. Obecnie nie funkcjonuje pojęcie „emerytury nauczycielskiej”. Kobiety i mężczyźni zatrudnieni w tym zawodzie muszą pracować do 67. roku życia – podkreśla Lesław Ordon.
 
Pakiet propozycji osłonowych
Kolejne propozycje odnoszą się do wprowadzenia standardów dotyczących maksymalnej liczby uczniów w klasach i programu rekompensat finansowych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi dobrowolnie odchodzących z zawodu lub na emeryturę. RKSOiW postuluje także utworzenie banku danych bezrobotnych nauczycieli przy kuratoriach i wprowadzenia mechanizmu kontroli zatrudnienia. Jedną z formą pakietu osłonowego dla nauczycieli mogłoby być też wydłużenie tzw. stanu nieczynnego z 6 do 12 miesięcy. – Karta Nauczyciela przewiduje takie rozwiązanie jak wprowadzenie nauczyciela zagrożonego utratą pracy w stan nieczynny na 6 miesięcy z gwarancją wynagrodzenia za ten okres. Zapis ten dotyczy nauczycieli mianowanych – dodaje Lesław Ordon.
 
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność odniosła się też do działania części dyrektorów szkół, obligujących nauczycieli do prowadzenia dodatkowych zajęć, mimo że tzw. godziny karciane zostały zniesione we wrześniu tego roku. – Działania dyrektorów szkół polegające na narzucaniu nauczycielom obowiązku prowadzenia zajęć w stałych godzinach pracy, poza wymiarem pensum określonego w umowie o pracę, powinny być zgłaszane organizacjom związkowym NSZZ Solidarność, ale także Państwowej Inspekcji Pracy i kuratorom oświaty – czytamy w komunikacie RKSOiW.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto:pixabay.com/CC0
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.