Solidar Śląsko Dąbrow

Będzie akcja protestacyjna przed siedzibą AMP

9 marca przed siedzibą dyrekcji ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej zorganizowana zostanie pikieta. Pracownicy firmy chcą zaprotestować w ten sposób przeciwko przedłużającym się negocjacjom płacowym na 2017 rok. Zaplanowana na 3 marca kolejna tura rozmów została w ostatniej chwili odwołana przez pracodawcę.
 
– W naszej ocenie był to unik ze strony pracodawcy. Przedstawiciele zarządu sami wyznaczyli termin tego spotkania. Byliśmy gotowi na nie przyjść i kontynuować rozmowy – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland.
 
Podkreśla, że po informacji zarządu o odwołaniu rozmów, 3 marca doszło do spotkania przedstawicieli większości organizacji związkowych działających w AMP i podjęta została decyzja o zorganizowaniu pikiety przed siedzibą budynku dyrekcyjnego. Protest zaplanowano na 9 marca na godz. 14.00.Jednocześnie związkowcy skierowali do prezesa zarządu AMP
Sanjay Samaddara pismo, w którym zwrócili się o spotkanie w celu omówienia napiętej sytuacji w firmie w związku z przeciągającymi się rozmowami płacowymi. – Termin wyznaczyliśmy na
7 marca – dodaje związkowiec.
 
Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy porozumienie płacowe na
2017 rok powinno zostać podpisane w ostatnim kwartale roku 2016. Postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń związki przedstawiły pracodawcy 12 października, ale od tej pory stronom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. 
 
Żądania strony związkowej dotyczą: podwyższenia miesięcznego funduszu wynagrodzeń
o 300 zł brutto na każdego pracownika i uzgodnienia zasad podziału tej kwoty, włączenia do płacy zasadniczej tzw. dodatku układowego wynoszącego 80 zł brutto oraz wypłaty nagrody
za 2016 rok w wysokości 2,5 tys. zł brutto dla każdego pracownika.
 
W odpowiedzi pracodawca zaproponował jedynie nagrodę roczną w wysokości 1 tys. zł oraz podwyżki wynoszące średnio 100 zł na pracownika. Jak informuje Lech Majchrzak, na regulacje płacowe dla wszystkich pracowników miałaby trafić tylko część tej kwoty, pozostałe środki miałyby zostać przeznaczone na niwelowanie różnic płacowych w poszczególnych grupach zawodowych. Związkowiec podkreśla, że propozycje pracodawcy znacznie odbiegają od oczekiwań pracowników AMP.
 
Postulaty zgłoszone przez związki odnoszą się także do podwyższenia składki na Pracowniczy Program Emerytalny do poziomu 4,5 proc. miesięcznych wynagrodzeń pracowników stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe oraz wypracowania polityki płacowo-kadrowej na najbliższe lata.
 
ak
źródło foto:mittal.net.pl
 

Dodaj komentarz