Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownice i żony górników z kopalni Krupiński jadą do premier Szydło

7 marca kilkadziesiąt pracownic kopalni Krupiński oraz żon zatrudnionych tam góników pojedzie do Warszawy z petycją do premier Beaty Szydło. Kobiety chcą zaapelować do szefowej rządu o podjęcie działań na rzecz ratowania kopalni, która ma zostać zlikwidowana.
 
– Mamy nadzieje, że uda nam się porozmawiać z panią premier. Boimy się o przyszłość naszych rodzin i naszych miejscowości, bo kopalnia Krupiński jest największym pracodawcą w okolicy – mówi Danuta Siwonia, pracownica kopalni Krupiński i żona zatrudnionego w niej górnika.
 
Kobiety przygotowały petycję, którą chcą wręczyć szefowej rządu. – Przed wyborami politycy PiS mówili, że żadna kopalnia mająca złoża węgla nie będzie likwidowana. KWK Krupiński jest jedną z najnowszych i najnowocześniejszych kopalni w Polsce, ma złoża pozwalające jej funkcjonować i dawać miejsca pracy jeszcze przez wiele lat. Liczymy, że pani premier wysłucha naszych argumentów i zablokuje decyzję o zamknięciu naszej kopalni – podkreśla Danuta Siwonia. 
 
Zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej proces przenoszenia majątku kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ma się zakończyć 31 marca. Decyzję o przeniesieniu kopalni Krupiński w Suszcu do SRK podjęło Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 1 grudnia 2016 roku. W ocenie zarządu spółki kopalnia jest trwale nierentowna. 
 
Likwidacji KWK Krupiński sprzeciwiają się m.in. związki zawodowe oraz samorządowcy z Suszca i okolicznych miejscowości. Jak wskazują związkowcy, analizy przemawiające za zasadnością wygaszenia wydobycia w kopalni Krupiński zostały sporządzone w oparciu o średnie ceny węgla znacznie niższe niż obowiązujące obecnie na rynku. W ich ocenie dzięki wdrożeniu przygotowanej przez dyrekcję Krupińskiego nowej koncepcji funkcjonowania tej kopalni, która zakłada przestawienie wydobycia z węgla energetycznego na koksowy, zakład może osiągnąć dodatni wynik finansowy już w 2020 roku. Z kolei złoża w obszarze objętym koncesją dla  KWK Krupiński  oraz sąsiadujące z tym obszarem dają kopalni perspektywę dalszego, opłacalnego funkcjonowania przez 50-60 lat. 
 
Grupa kilkudziesięciu pracownic i żon górników z kopalni Krupiński wyjedzie do Warszawy spod kopalni o godz. 6.00. Ok. godziny 12.00 uczestniczki akcji powinny dotrzeć przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 
 
łk
źródło foto: wikipedia.org/geo537

 

Dodaj komentarz