Solidar Śląsko Dąbrow

Będą podwyżki wynagrodzeń w PGG

Wynagrodzenia pracowników Polskiej Grupy Górniczej wzrosną o 6 proc. To wynik negocjacji między zarządem spółki i przedstawicielami central związkowych, które odbyły się 20 lutego w Katowicach. W rozmowach uczestniczył minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz jego zastępca odpowiedzialny za górnictwo Adam Gawęda. Porozumienie oznacza, że akcje protestacyjne zapowiadane przez związki zawodowe zostają zawieszone. 
 
– Porozumienie jest racjonalne. To nie są jakieś olbrzymie pieniądze, bo netto jest to ok. 350 zł na jednego zatrudnionego, ale z drugiej strony to też nie są małe małe pieniądze – powiedział po zakończeniu rozmów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Dodał, że w chwili obecnej wynegocjowanie większego wzrostu płac w PGG było niemożliwe. – Jeśli ktoś twierdzi inaczej, jest nieodpowiedzialny, bo to by groziło bardzo brutalną upadłością firmy – zaznaczył.
 
Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej „Solidarności” i szef związku w PGG ocenił, że wypracowane w czwartek porozumienie jest z punktu widzenia strony społecznej daleko idącym kompromisem. – Ludzie mają realną podwyżkę. 6 proc. oznacza, że spotkaliśmy się w połowie drogi. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację  spółki i mamy nadzieję, że jeśli się rozładują zwały i zakontraktowany węgiel będzie odbierany na bieżąco oraz zapłacony przez spółki energetyczne, a w efekcie sytuacja spółki się poprawi, to będzie możliwość rozmawiania we wrześniu na temat dalszej podwyżki wynagrodzeń – powiedział. 
 
Porozumienie zakłada wzrost wynagrodzeń w PGG od stycznia. Formalnie dokument ma zostać podpisany w piątek 21 lutego. Wówczas doprecyzowany zostanie sposób wypłaty i wyrównania podwyżki za styczeń. Strony mają wrócić do rozmów płacowych we wrześniu. 
 
Wicepremier Jacek Sasin po zakończeniu negocjacji wyraził zadowolenie z zawartego kompromisu i stwierdził, że otwiera on drogę  do dalszych rozmów na temat zmiany modelu funkcjonowania sektora górniczego. – Z satysfakcją stwierdzam, że strona związkowa wykazała się odpowiedzialnością za spółkę, zaprezentowała konstruktywne podejście. Wszystkim nam zależy na bezpiecznym i stabilnym funkcjonowaniu branży w perspektywie nowej polityki klimatycznej wdrażanej przez Unię Europejską – wskazał wicepremier Jacek Sasin. 
 
Wicepremier podkreślił, że ważnym elementem czwartkowych rozmów była kwestia ograniczenia nadmiernego importu węgla, który powoduje, że spółki energetyczne nie odbierają zakontraktowanego surowca z PGG. – Będziemy koordynować działania podejmowane przez spółki energetyczne dotyczące odbioru węgla – zadeklarował Jacek Sasin. – Ponieważ mamy dzisiaj możliwość taką, aby polskie kopalnie zaspokoiły zapotrzebowanie na paliwo dla spółek energetycznych, wydaje się, że ten import nie będzie potrzebny – dodał. 
 
Strony negocjacji umówiły się, że w kwietniu odbędą się kolejne rozmowy dotyczące systemowych rozwiązań dla całego sektora paliwowo-energetycznego. Mają one dotyczyć nie tylko węgla sprowadzanego do Polski, ale również m.in. modelu funkcjonowania Polskiej Grupy Górniczej, wyzwań stojących przed górnictwem i energetyką węglową w związku z polityką klimatyczną UE oraz kwestii rosnącego importu energii elektrycznej, który ma znaczny wpływ na kondycję sektora wydobywczego.
 
Porozumienie dotyczące podwyżek płac w PGG oznacza zawieszenie akcji protestacyjnych zapowiadanych przez związki zawodowe. Zgodnie z harmonogramem działań przyjętych przez centrale związkowe przed dwoma tygodniami 25 lutego we wszystkich kopalniach i zakładach spółki miało zostać przeprowadzone referendum strajkowe. Z kolei na 28 lutego zaplanowano manifestację w Warszawie. 
 
łk,ny
 

Dodaj komentarz