Solidar Śląsko Dąbrow

Strajku nie odwołują, ale rozmowy będą kontynuowane

Marszałek województwa śląskiego podjął próbę rozwiązania konfliktu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, gdzie związki zawodowe przygotowują się do rozpoczęcia od 24 lutego bezterminowego strajku w sprawie podwyżek płac. 20 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie reprezentantów związków zawodowych, dyrekcji szpitala z udziałem marszałka. Rozmowy będą kontynowane w piątek w Rybniku.
 
– Pojawiły się pewne propozycje, marszałek pokazuje wolę dialogu. Strajku nie odwołujemy, ale chcemy rozmawiać. Naszym celem jest wzrost płac, który obiecywano nam  w 2018 roku. Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie przygotowań do bezterminowej akcji strajkowej, bo nie mielśmy już innego wyjścia – mówi Piotr Rajman, przewodniczący „Solidarności” w rybnickim szpitalu.
 
Zgodnie z zapowiedziami strony związkowej,  w trakcie bezterminego strajku rybnicki szpital ma pracować w trybie świątecznego dyżuru, co oznacza, że placówka będzie przyjmowała tylko najciężej chorych pacjentów, natomiast poradnie przyszpitalne nie zostaną otwarte. 
 
Najważniejszy postulat przedstawiony przez stronę związkową pracodawcy dotyczy podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników placówki o 400 zł brutto. 13 lutego w szpitalu przeprowadzony został dwunastogodzinny strajk ostrzegawczy, w którym wzięło udział ponad 700 pracowników. Piotr Rajman zaznacza, że po proteście dyrekcja szpitala zobowiązała się do rozpoczęcia negocjacji płacowych i przedstawienia swoich propozycji. To zobowiązanie nie zostało dochowane. Kolejne rozmowy prowadzone 17 i 18 lutego zakończyły się fiaskiem, dlatego strona związkowa zapowiedziała strajk bezterminowy, jednocześnie zwracając się do marszałka o pilne działania w sprawie trudnej sytuacji i konfliktu w rybnickim szpitala
 
Spór zbiorowy na tle płacowym w WSS nr 3 w Rybniku trwa od maja 2018 roku. Strona związkowa przedstawiła wówczas postulat dotyczący podwyższenia płac zasadniczych wszystkich pracowników o 1,2 tys. zł brutto. W październiku, w wyniku strajku zawarto porozumienie gwarantujące podwyżki wynoszące średnio 400 zł brutto na etat. Zgodnie z zapisami tego dokumentu, płace najmniej zarabiających pracowników wzrosły o 500 zł.
 
W czerwcu 2019 roku w rybnickim szpitalu podpisano jeszcze jedno porozumienie płacowe. Uzgodniono w nim kolejne podwyżki wynoszące od 150 do 300 zł brutto. Zanim doszło do zawarcia tych uzgodnień, w szpitalu odbyło się referendum strajkowe, w którym większość załogi opowiedziała się za strajkiem.
 
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na umowach o pracę zatrudnionych jest przeszło 1300 pracowników.
 
ny, ak
 
 

Dodaj komentarz