Solidar Śląsko Dąbrow

Będą nagrody z zysku

30 maja zarząd Kompanii Węglowej ma omówić i uzgodnić z działającymi w spółce związkami zawodowymi regulamin wypłaty nagrody z zysku za 2011 rok. Przyznana przez ministra gospodarki kwota na nagrody w wysokości 102,8 mln zł, podzielona zostanie pomiędzy wszystkich pracowników Kompanii. 

– Według naszych obliczeń jeden pracownik powinien otrzymać nagrodę w wysokości około 1,7 tys. zł brutto. W tej chwili trudno nam powiedzieć, czy przy podziale zysków decydować będzie rozgraniczenie zatrudnionych na pracowników dołowych oraz pracowników powierzchni. Dopiero uzgodniony z zarządem regulamin sprecyzuje, w jaki sposób zysk zostanie podzielony – mówi Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej.

Związkowcy informują, że to pierwsza nagroda z zysku przyznana w historii spółki. Nagrody dla ponad 56-tysięcznej załogi Kompanii Węglowej mają zostać wypłacone w czerwcu.
 

Dodaj komentarz