Solidar Śląsko Dąbrow

Co dalej z pracownikami CMC Zawiercie

Rozpoczęta 30 maja w hucie CMC Zawiercie druga runda konsultacji społecznych pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi na temat zwolnień grupowych w zakładzie została przełożona na 1 czerwca. Po podtrzymaniu przez stronę związkową żądań odstąpienia od zwolnień 330 pracowników, pracodawca zwrócił się do związkowców o odroczenie negocjacji do piątku.

– Jeśli w piątek pracodawca podtrzyma decyzję o zwolnieniach grupowych, to będziemy robić wszystko, aby przynajmniej ograniczyć ich liczbę. Dla tych, którzy nie unikną wypowiedzeń, chcemy wywalczyć zwiększenie osłon socjalnych.  Pracodawca oferuje im tylko ustawowe odprawy i umorzenie pożyczek z funduszu socjalnego – mówi Danuta Nowicka, przewodnicząca Solidarności w hucie.

31 maja o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta w Zawierciu zorganizowane zostanie spotkanie z udziałem przedstawicieli zarządu i związków zawodowych z huty CMC Zawiercie oraz samorządowców i lokalnych posłów na temat problemów zakładu i całej branży hutniczej. Udział w konferencji zapowiedzieli szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz i jego zastępca Sławomir Ciebiera.

Związkowcy nie wykluczają, że w tym czasie przed  Urzędem Miasta pojawią się pracownicy CMC Zawiercie, aby zwrócić uwagę uczestników konferencji na drastyczne zwolnienia w zakładzie. Pracodawca przekonuje, że cięcia są konieczne ze względu na m.in.: pesymistyczne prognozy rozwoju gospodarki, ryzyko recesji w krajach strefy euro, reforma krajowych finansów publicznych oraz wzrost cen gazu i energii. Jego zdaniem te czynniki decydują o znacznym pogorszeniu się sytuacji na rynku stali. Zwolnienia grupowe w hucie będą realizowane w czerwcu i lipcu.

Zakład zatrudnia ponad 2 tys. pracowników. Zajmuje się  produkcją stali, głównie dla budownictwa

 

Dodaj komentarz