Solidar Śląsko Dąbrow

Andrzej Duda: Dzięki realizacji wspólnych postulatów Polska wygląda dziś znacznie lepiej

– Jestem dumny z dzieła, które przez ostatnie 8 lat wspólnie zrealizowaliśmy. Nie mam żadnych wątpliwości, że dzięki realizacji tych wspólnych postulatów Polska wygląda dziś znacznie lepiej niż przed rokiem 2015 – powiedział podczas XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wśród tych działań wymienił m.in. obniżenie wieku emerytalnego, likwidację tzw. syndromu pierwszej dniówki, a także wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej. – Jeśli ktoś na przestrzeni ostatnich lat miał jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, czy zadania, które przyjmuje na siebie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w istocie są działaniami progospodarczymi, prospołecznymi, to nie mam żadnych wątpliwości, że ostatnie lata, pokazały dobitnie, że tak właśnie jest – zaznaczył.

– Gospodarka kwitnie. Wychodzimy konsekwentnie z wysokiej inflacji spowodowanej wojną na Ukrainie i agresją Rosji. Nie schodzimy z drogi podwyższenia minimalnej płacy i stawki godzinowej. Da się realizować taką politykę, z pożytkiem dla kraju – mówił do związkowych delegatów prezydent. Zapewnił, że nadal będzie realizował tę politykę. – Możecie być pewni, że ja z tej drogi nie zejdę. Możecie być pewni, że będę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały w ostatnich latach zrealizowane – podkreślił prezydent.

oprac. ny