Solidar Śląsko Dąbrow

Delegaci z całej Polski wybiorą władze „Solidarności” na nową kadencję

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale rozpoczął się 31. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Podczas zjazdu delegaci wybiorą skład Komisji Krajowej i przewodniczącego związku na kadencję w latach 2023 – 2028.

Udział w KZD bierze 248 delegatów z całej Polski. 28 z nich reprezentuje Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”.

Krajowy Zjazd Delegatów (KZD) jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Do kompetencji KZD oprócz wyboru władz należy m.in. uchwalenie zmian statutu, czy też uchwalenie ogólnego programu działania związku. Delegaci na KZD zostali wybrani przez walne zebrania delegatów regionalnych struktur NSZZ „Solidarność”.

Delegaci na KZD wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

KZD w Spale potrawa dwa dni. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckiem na czele.

oprac. ny