Solidar Śląsko Dąbrow

18 kwietnia WRDS o sytuacji w energetyce i w zakładach zaplecza górniczego

Problematyka rynku pracy w województwie śląskim w świetle polityki energetycznej oraz sytuacja przedsiębiorstw sektora zaplecza górniczego będą głównymi tematami poniedziałkowego plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Obrady rozpoczną się o godz. 11.00 w Gmachu Sejmu Śląskiego w Sali Marmurowej.

Jeśli chodzi o sektor energetyczny, w szczególności  będzie omawiana sytuacja w dwóch funkcjonujących na Śląsku grupach energetycznych: w Tauron Polska Energia S.A. oraz w EDF Polska S.A. Podczas posiedzenia ma zostać przyjęte kierowane do rządu stanowisko w sprawie zaangażowania się Skarbu Państwa w proces wykupu udziałów w polskich zakładach francuskiego koncernu EDF. Chodzi m.in. o elektrownię w Rybniku.

Planowane jest także omówienie i przyjęcie przez WRDS stanowiska ws. problemów funkcjonowania firm i instytucji z otoczenia górnictwa węgla kamiennego. Dokument będzie zawierał m.in. propozycje krótko- i długoterminowych działań mających na celu uzdrowienie sytuacji w tym sektorze.

W posiedzeniu WRDS wezmą udział m.in. przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Energii, reprezentanci Agencji Rozwoju Przemysłu oraz prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

ny
źródło foto:commons.wikipedia.org/Polar123

 

Dodaj komentarz