Solidar Śląsko Dąbrow

Wznowienie rozmów w dąbrowskim szpitalu

Rozmowy między związkami zawodowymi i dyrekcją szpitala im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zostaną wznowione. Inrerwecję w sprawie konfliktu w placówce podjęło prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

15 kwietnia w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli dyrekcji dąbrowskiego szpitala i działających w placówce związków zawodowych.  

Jak informuje przewodnicząca Solidarności w szpitalu Elżbieta Żuchowicz, podczas posiedzenia prezydium WRDS dyrektor szpitala po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia przez organizacje związkowe sporu zbiorowego przedstawił stronie społecznej propozycje rozwiązań płacowych. – Dla dobra pacjentów, pracowników i przyszłości szpitala organizacje związkowe podjęły decyzję o powrocie do rozmów. Dyrektor zadeklarował, że rozważy nasze postulaty. Na razie przyjmujemy te obietnice z umiarkowanym optymizmem, ale mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć kompromis  – mówi Elżbieta Żuchowicz.

Zgodnie z uzgodnieniami podjętymi podczas obrad WRDS termin rozmów między dyrekcją placówki i związkami zawodowymi powinien zostać ustalony w ciągu kilku najbliższych dni.

O pomoc w rozwiązaniu konfliktu zwróciły się do WRDS związki zawodowe i dyrekcja placówki. W szpitalu od wielu miesięcy trwa spór zbiorowy. Związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 300 zł brutto dla wszystkich pracowników. Zarzucają też dyrekcji szpitala błędy w zarządzaniu. W ich ocenie zła organizacja pracy i niskie zarobki powodują, że specjaliści rezygnują z zatrudnienia w dąbrowskiej placówce. Dotychczasowe negocjacje pomiędzy organizacjami związkowymi a dyrekcją szpitala nie zbliżyły stron do kompromisu. 22 marca w szpitalu przeprowadzony został strajk ostrzegawczy.

ak
 

Dodaj komentarz