Solidar Śląsko Dąbrow

Zwolnienia w rybnickim szpitalu

Organizacje związkowe z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku stanowczo sprzeciwiają się planowanym przez nowego dyrektora placówki zwolnieniom 60 pracowników bez konsultacji ze stroną społeczną. Związkowcy zastanawiają się nad rozpoczęciem w szpitalu sporu zbiorowego.

W pismach przesłanych do pracodawcy, prezydenta Rybnika i marszałka województwa śląskiego szpitalne związki zawodowe wskazały, że brak konsultacji ze stroną społeczną w sprawie zwolnień pracowników szpitala narusza przepisy ustawy o związkach zawodowych.

– Dyrektor ograniczył się tylko do poinformowania nas, że zamierza zwolnić około 40 sanitariuszy i blisko 20 pracowników administracji. W jego planach jest też wydzielenie laboratorium analitycznego ze struktur szpitala. Na nic zdały się nasze próby przekonania go, że laboratorium przynosi zyski, a nie straty. Odrzucił też naszą propozycję obniżenia kosztów sprzątania poprzez przyjęcie w struktury placówki 20 sprzątaczek z firmy zewnętrznej, świadczącej usługi porządkowe dla szpitala – mówi Krystyna Dyduch-Szmigiel, przewodnicząca Solidarności w rybnickim szpitalu.

Zarządzanie rybnickim szpitalem nowy dyrektor  rozpoczął 6 tygodni temu. Jak mówią związkowcy, zwolnienia to jego jedyny pomysł na uzdrowienie sytuacji finansowej rybnickiej placówki, zadłużonej na 18 mln zł.

W poniedziałek na temat sytuacji w rybnickim szpitalu z wicemarszałkiem województwa śląskiego Mariuszem Kleszczewskim rozmawiali przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz i przedstawiciele Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. – W czasie spotkania wicemarszałek zobowiązał się do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez nowego dyrektora szpitala – mówi Halina Cierpiał, przewodnicząca RSOZ. Jak informują związkowcy z rybnickiego szpitala, najprawdopodobniej w piątek 2 marca dojdzie do spotkania marszałka z dyrektorem placówki.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku zatrudnia 1254 osoby.
 

Dodaj komentarz