Solidar Śląsko Dąbrow

Znów będą zwolnienia

W grupie ArcellorMittal Poland i spółkach zależnych ponownie rozpoczęła się restrukturyzacja zatrudnienia. W całej Polsce pracę może stracić ponad 800 osób. Zwolnienia obejmą też dąbrowski oddział firmy – dawną Hutę Katowice.

Związkowcy alarmują, że restrukturyzacja zatrudnienia w AMP prowadzona jest w sposób niemożliwy do zaakceptowania przez organizacje związkowe i pracowników. – Pracodawca pozbywa się osób „mało przydatnych” ze względu na częstą absencję chorobową – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w firmie.

8 sierpnia zakładowa Solidarność otrzymała od zarządu pismo z informacją o zamiarze wypowiedzenia umów o pracę pracownikom, którzy nie przyjęli propozycji odejścia za porozumieniem stron. Były to osoby znajdujące się na listach sporządzonych przez szefów wydziałów. Niedawno w AMP wprowadzony został dodatek mistrzowski, co zdaniem związkowców, ma ścisły związek z zachowaniem przełożonych. – Część tego dodatku mistrz otrzymuje pod warunkiem, że podległa mu jednostka nie przekroczy 3,55 proc. absencji chorobowej w odniesieniu do rocznej normy czasu pracy. Dlatego oczywistym jest fakt, że dla własnej korzyści wytypuje do odejścia pracowników, przez których wielkość tego dodatku mogłaby być niższa – tłumaczy Goiński.

Zdaniem zakładowej „S” do zwolnienia typowani są starsi, doświadczeni pracownicy, aby pracodawca mógł ich zastąpić młodszymi i tańszymi. – Nie jest tajemnicą, że pracownicy ci będą zatrudniani przez spółki z grupy Manopwer – dodaje przewodniczący.

Takie postępowanie związkowcy uważają za skandaliczne. – Dla poprawienia swoich statystyk pracodawca pozbywa się wieloletnich i doświadczonych pracowników, którzy niejednokrotnie właśnie podczas pracy na rzecz AMP stracili zdrowie, a dzisiaj są traktowani w ten sposób. Zwalniani są również pracownicy chronieni ze względu na wiek, którym do emerytury brakuje mniej, niż 4 lata – zaznacza Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący zakładowej Solidarności.

Związkowcy podkreślają, że odprawy proponowane przez zarząd spółki również trudno uznać za satysfakcjonujące. Oferta pracodawcy zawiera ok. dziewięciomiesięczne wynagrodzenia obliczone jak za urlop wypoczynkowy, czyli ok. 30 tys. zł brutto. A zatem pracodawca nie zaoferował nic ponadto, co pracownik i tak by otrzymał w ramach odejścia z winy leżącej po stronie pracodawcy. W wyniku restrukturyzacji zatrudnienia z ArcellorMittal Poland zwolnionych może zostać nawet 400 osób.

Napięta sytuacja panuje także w spółkach zależnych od AMP. Zwolnienia grupowe zapowiedziane zostały w ArcellorMittal Service Group zatrudniającej 1200 osób w kilku miastach. Tam pracodawca zgłosił zamiar zwolnienia do 410 osób, głównie z oddziałów w Dąbrowie Górniczej i w Krakowie. – Aktualnie w spółce prowadzone są rozmowy w ramach procedury zwolnień grupowych, dotyczące m. in. zmniejszenia skali zwolnień, odpraw dla zwalnianych pracowników oraz znalezienia dla nich alternatywnych miejsc pracy – dodaje Lech Majchrzak.

Redukcja zatrudnienia ma też zostać przeprowadzona w spółce ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o, gdzie pracę może stracić ponad 80 osób. Jest to firma zajmująca się prowadzeniem księgowości i obsługą kadrowo-płacową. Usługi te, ale bez pracowników, mają zostać przekazane hinduskiej firmie Wipro Poland.

Zdaniem związkowców z Solidarności coraz bardziej napięta sytuacja w AMP  i spółkach grozi wybuchem niepokojów społecznych.
 

Dodaj komentarz