Solidar Śląsko Dąbrow

Sukces Solidarności w Bitronie

171 pracowników Bitron Poland w Sosnowcu, którym umowy o pracę wygasały z końcem sierpnia otrzymają nowe kontrakty – poinformowano we wspólnym komunikacie zakładowej Solidarności i zarządu spółki.

– Zarząd firmy Bitron Poland oraz strona społeczna reprezentowana przez związki zawodowe mają przyjemność poinformować, że w ramach toczącego się sporu zbiorowego, zostało osiągnięte znaczące porozumienie. Pracodawca, mając na uwadze sytuację społeczną pracowników, oczekiwania strony społecznej oraz najbliższe perspektywy ekonomiczne firmy, zaproponował przedłużenie umów o pracę dla 171 osób, którym kontrakty terminowe wygasają do końca sierpnia 2011 r. – napisano w dokumencie.

Protokół z mediacji, w którym znalazły się zapisy dotyczące przedłużenia umów pracownikom podpisano już 28 lipca, jednak strony zobowiązały się nie informować o tym fakcie do momentu opracowania tekstu wspólnego komunikatu. – Myślę że śmiało możemy tutaj mówić o sukcesie. Na 199 pracowników, którym umowy kończyły się w sierpniu 177 osób dostanie nowe kontrakty w tym  znaczna część na czas nieokreślony. Niestety nie udało się uratować wszystkich miejsc pracy, ale wiedzieliśmy, że będzie to bardzo trudne – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca Solidarności w Bitron Poland.

Porozumienie nie oznacza jednak końca sporu zbiorowego w sosnowieckiej firmie. 15 września po letnim postoju w zakładzie strony powrócą do rozmów w sprawie ok. 100 pracowników, którym umowy wygasają do końca roku. Do czasu wznowienia negocjacji Solidarność zobowiązała się do niepodejmowania akcji protestacyjnych. – Na pewno zasiądziemy do mediacji z optymizmem, choć jeszcze kilka tygodni temu nic nie zapowiadało, że spór może zakończyć się pozytywnie. Najważniejsze jest to, że udało się rozpocząć prawdziwy dialog. Mamy ogromną nadzieję, że we wrześniu zdołamy podpisać porozumienie, które zakończy spór – zaznacza szefowa zakładowej Solidarności.

Spór zbiorowy w sosnowieckim zakładzie trwa od maja. W przeprowadzonym 18 maja referendum 96 proc. pracowników firmy opowiedziało się za strajkiem w obronie miejsc pracy. Bitron produkuje podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Większość zatrudnionych w sosnowieckim zakładzie to kobiety.

Dodaj komentarz