Solidar Śląsko Dąbrow

Zło dobrem zwyciężać

W najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się 41. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górą. Hasło tegorocznej pielgrzymki to: „Matko pomóż nam zło dobrem zwyciężać!”

W tym roku rola głównego organizatora wydarzenia przypadła Regionowi Śląsko-Dąbrowskiemu NSZZ „Solidarność”. – Dla nas, jako największego regionu związku, to wielkie wyróżnienie, a zarazem wyzwanie. Chcielibyśmy, aby tegoroczna pielgrzymka była wyrazem naszej żywej pamięci o tym, że idee „Solidarności” mają swe korzenie w społecznej nauce Kościoła katolickiego, a jednocześnie, aby była świadectwem naszego przywiązania do systemu uniwersalnych wartości, które nas, mimo wielu różnic, łączą i jednoczą, które chcemy przekazywać kolejnym pokoleniom działaczy związku – powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Modlitewne przygotowania do 41. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górą rozpoczęły się w ubiegłym roku. 28 października w Katowicach zainaugurowano peregrynację obrazu „Matki Bożej Robotników Solidarności” po Regionie Śląsko-Dąbrowskim. Do września tego roku ikona odwiedziła w sumie 15 parafii na terenie archidiecezji katowickiej, diecezji sosnowieckiej i diecezji gliwickiej

Tradycję dorocznych pielgrzymek robotników na Jasną Górę zapoczątkował przed przeszło 40. laty bł. ks. Jerzy Popiełuszko, obecny patron „Solidarności”. Hasło tegorocznej pielgrzymki „Matko pomóż nam zło dobrem zwyciężać!” nawiązuje do ulubionego cytatu ks. Jerzego z listu św. Pawła do Rzymian „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

Program pielgrzymki:

sobota, 16 września
godz. 15.00 – otwarcie Punktu Informacyjnego Pielgrzymki przy Sali Papieskiej
godz. 17.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki
godz. 19.00 – msza św. na Jasnej Górze (przewodniczenie ks. Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki)
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski (przewodniczenie ks. Sławomir Oder, biskup gliwicki)
godz. 21.30 – Droga Krzyżowa na wałach
godz. 22.30-23.00 – indywidualne czuwanie przy obrazie Matki Bożej

niedziela, 17 września
godz. 8.30 – otwarcie Punktu Informacyjnego Pielgrzymki przy Sali Papieskiej
godz. 9.30 – emisja filmu o bł. ks. Jerzym Popiełuszce
godz. 10.10 – Różaniec na szczycie
godz. 10.30 –  przywitanie pielgrzymów przez przeora Jasnej Góry

–  wystąpienie przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy
godz. 11.00 – msza św. koncelebrowana na jasnogórskim szczycie
(przewodniczyć nabożeństwu będzie ks. abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, homilię wygłosi ks. abp Adrian Galbas SAC, metropolita katowicki)

oprac. ny
źródło foto: commons.wikimedia.org/Aneta Lazurek/CC BY-SA 3.0