Solidar Śląsko Dąbrow

Z myślą o mieszkańcach i środowisku

Tylko w tym roku na przedsięwzięcia związane z poprawą zaopatrzenia mieszkańców województwa śląskiego w wodę pitną Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył 23 mln zł. Dzięki inwestycjom współfinansowanym przez Fundusz poprawia się jakość wody, ograniczane są jej straty w sieci oraz ryzyko wystąpienia awarii wodociągów w przyszłości. 
 
Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2018 roku, ponad połowa sieci wodociągowych w wielu miastach Polski ma więcej niż 50 lat, a 45 proc. od 25 do 50 lat. Kolejnym problemem, w ocenie NIK, jest kiepska jakość wody z ujęć, co wymusza złożone procesy jej uzdatniania.
Na inwestycje w gospodarkę wodną samorządy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą się starać o środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach. Do najważniejszych zadań wspieranych przez Fundusz należy rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych, unowocześnianie stacji uzdatniania wody oraz budowa zbiorników wody pitnej.
 
Jak informuje Krystian Smuda z Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi WFOŚiGW w Katowicach, od początku 2019 roku w Funduszu złożonych zostało 15 wniosków związanych z gospodarką wodną. Na przedsięwzięcia z tego zakresu w tym roku wydane zostaną 23 mln zł. Taką samą pulę środków Fundusz przeznaczył na gospodarkę wodną także w zeszłym roku. – Na umowach podpisanych przez nas w 2018 roku skorzysta w sumie ok. 280 tys. mieszkańców województwa śląskiego. Dotyczyły one modernizacji stacji uzdatniania wody w Milówce i Pilchowicach, budowy zbiornika wody pitnej w gminie Nędza, a także budowy przeszło 120 km sieci wodociągowej i 1,6 tys. przyłączy – podkreśla Krystian Smuda.
 
Jedną z kluczowych inwestycji dofinansowanych przez WFOŚiGW była również modernizacja 40-letniej stacji uzdatniania wody w Krzepicach w powiecie kłobuckim. Inwestycja warta ponad 7,5 mln zł objęła m.in. budowę nowego rurociągu, powstanie dwóch nowoczesnych instalacji do uzdatniania wody oraz budowę nowego zbiornika do gromadzenia wody pitnej. Na zrealizowanie przedsięwzięcia Fundusz udzielił niskooprocentowanej pożyczki wynoszącej 1,8 mln zł. – Dzięki tej inwestycji poprawiło się zaopatrzenie w wodę pitną dla ok. 9 tys. mieszkańców gminy Kłobuck – podkreśla Krystian Smuda.
 
Agnieszka Konieczny
źróło foto:pixabay.com/CC0

 

 

 

Dodaj komentarz