Solidar Śląsko Dąbrow

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie można składać w gminach, które podpiszą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stosowne porozumienia – to jedna z najważniejszych zmian obowiązujących w tym programie od 29 lipca.Zmiana ma ułatwić załatwianie formalności osobom chcącym skorzystać z dofinansowania na inwestycje objęte programem.
 
WFOŚiGW w Katowicach do tej pory podpisał porozumienia z gminami: Lipie, Suszec, Ogrodzieniec, Wręczyca Wielka, Koszarawa, Bobrowniki, Gaszowice, Łaziska Górne, Łodygowice, Kuźnia Raciborska,Kalety, Popów, Przystajń i Skoczów. To oznacza, że beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurze Funduszu w Katowicach oraz punktach w Bielsku-Białej i Częstochowie, lecz także w urzędach tych gmin.
 
Zmieniony został także maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach programu. Do tej pory wynosił on 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Obecnie jest to 30 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 
Kolejna zmiana dotyczy osób planujących budowę domu. O dofinansowanie w ramach programu mogą się one starać już w momencie uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy. Zmodyfikowany został także wzór wniosku o dofinansowanie, co ma ułatwić wypełnienie formularza. Więcej informacji dotyczących zmian w programie „Czyste Powietrze” znajduje się w serwisie internetowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Katowicach: www.wfosigw.katowice.pl.
 
Program „Czyste Powietrze” został uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Jego budżet na lata 2018-2029 to 103 mld zł. W ramach programu można się starać o dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz wymiany źródła ciepła.
 
aga
źródło foto: wfosigw.katowice.pl
 
 

 

Dodaj komentarz