Solidar Śląsko Dąbrow

Wyspa dla rybitwy rzecznej na Jeziorze Goczałkowickim

Na Jeziorze Goczałkowickim powstaje sztuczna wyspa dla ptaków chronionych. Celem inwestycji jest ochrona siedlisk rybitwy rzecznej przed zatapianiem. Inwestycja jest realizowana na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Stanowi ona część projektu LIFE.VISTULA.PL, który ma na celu zabezpieczenie siedlisk ptaków w obszarach Natura 2000 położonych w Dolinie Górnej Wisły.
 
Nowa wyspa dla ptaków jest budowana w rejonie ujścia Wisły do jeziora i będzie miała powierzchnię wynoszącą ok. 450 m2. – Rybitwa rzeczna na tym terenie gniazduje od wielu lat, jednak często, kiedy poziom wody się podnosi, zwłaszcza w okresie lipcowych deszczy, kilkaset ptasich gniazd ulega zatopieniu. Dzięki budowie wyspy znajdujące się pod ochroną ptaki będą mogły bezpiecznie wyprowadzać swoje lęgi – mówi Łukasz Zych, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
 
Budowa wyspy powinna zostać zakończona w listopadzie. Inwestycja jest realizowana przez RDOŚ w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie oraz Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów. Środki na realizację całego projektu pochodzą z Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budowę sztucznej wyspy dla ptaków wsparł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Dotacja udzielona przez WFOŚiGW stanowi wkład własny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do tej inwestycji – wyjaśnia Łukasz Zych. Łączna wartość inwestycji to prawie 1,3 mln zł.
 
Jezioro Goczałkowickie to jeden z największych sztucznych akwenów w Polsce. Zbiornik nie tylko zapewnia wodę pitną mieszkańcom województwa śląskiego, ale także chroni przyległe tereny przed skutkami susz i powodzi.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: katowice.rdos.gov.pl

 
 
 

Dodaj komentarz