Solidar Śląsko Dąbrow

Wyrównywanie dysproporcji płacowych w sądownictwie

W tym roku po raz pierwszy od 8 lat wzrosną wynagrodzenia pracowników sądów. Dodatkowe środki wyniosą średnio 350 zł brutto na etat. Wysokość podwyżek dla poszczególnych pracowników będzie zróżnicowana tak, aby zniwelować ogromne dysproporcje płacowe występujące w sądownictwie.

– Te pieniądze z pewnością nie rekompensują ośmiu lat, w których nasze wynagrodzenia były zamrożone, a więc co roku traciły na wartości. Jest to jednak pierwszy krok do usunięcia patologicznej sytuacji, w której zarobki osób na tych samych stanowiskach, wykonujących tę samą pracę, różnią się nawet o 1500 zł. Po wyrównaniu dysproporcji płacowych będziemy walczyć o prawdziwe podwyżki dla pracowników sądownictwa – mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa.

16 lutego w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu i związków zawodowych z udziałem dyrektorów sądów apelacyjnych na temat podziału środków na wzrost wynagrodzeń. – Wzrosną wynagrodzenia najniżej uposażonych grup zawodowych, czyli asystentów sędziów, urzędników sądowych oraz pracowników obsługi. Wysokość środków przyznanych poszczególnym apelacjom została uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia w danej apelacji.  Najwięcej dostaną apelacje: warszawska, katowicka i gdańska,  gdzie pracownicy zarabiają najmniej – wskazuje przewodnicząca.

Na spotkaniu w ministerstwie ustalono, że szczegóły dotyczące podziału środków pomiędzy pracowników poszczególnych sądów będą konsultowane ze związkami zawodowymi. Podwyżki pracownicy otrzymają najprawdopodobniej w kwietniu lub w maju z wyrównaniem od 1 stycznia. – To bardzo ważne, że kryteria i zasady przyznawania podwyżek będą ustalane ze związkami zawodowymi, a nie wedle widzimisię dyrektorów apelacji. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie będziemy od razu zgłaszać do ministerstwa – mówi Edyta Odyjas.

Jak podkreśla, dodatkowe środki na wynagrodzenia to nie jedyna dobra wiadomość dla pracowników sądownictwa. 1 stycznia weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników obsługi w sądach nie może być niższe od płacy minimalnej. – Do tej pory bardzo często zdarzało się, że pensje pracowników tej grupy zawodowej osiągały poziom płacy minimalnej dopiero po uwzględnieniu dodatków za wysługę lat lub innych składników wynagrodzenia. Wskazywaliśmy na ten problem kolejnym ministrom sprawiedliwości od wielu lat – zaznacza przewodnicząca.

łk

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.