Solidar Śląsko Dąbrow

Wspólna inicjatywa związków w KW

Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej zwróciły się do rady nadzorczej spółki o pilne spotkanie, po tym jak rada odrzuciła projekt programu naprawczego przygotowany przez zarząd KW. Związkowcy domagają się również wstrzymania działań restrukturyzacyjnych do czasu opracowania nowego programu.

– To wspólna inicjatywa wszystkich central związkowych. Z informacji, które otrzymaliśmy od zarządu wynika, że rada nadzorcza odrzuciła „Program Dostosowawczy Kompanii Węglowej S.A. na lata 2013-2015”, gdyż uznała, że zapisy tego dokumentu nie są wystarczająco rygorystyczne i zleciła zarządowi opracowanie nowego projektu zakładającego jeszcze dalej idące cięcia. Chcemy, aby rada przedstawiła nam swoje wymagania wobec tego programu naprawczego – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Program Dostosowawczy Kompani Węglowej…” miał doprowadzić do obniżenia kosztów działalności spółki w związku z pogorszeniem sytuacji w branży górniczej. Wśród jego głównych założeń znalazło się m.in. ograniczenie wydobycia oraz alokacja części pracowników z kopalń Brzeszcze i Piekary do innych zakładów. 

W sierpniu kompanijne związki zawodowe negatywnie zaopiniowały projekt programu restrukturyzacji. Jednak mimo sprzeciwu central związkowych zarząd spółki zaczął wdrażać alokację pracowników. Od sierpnia kolejne grupy górników z KWK Piekary były przenoszone do kopalń Pokój, Bielszowice, Bobrek-Centrum,  Knurów-Szczygłowice i Halemba-Wirek. Z początkiem października pierwsza grupa pracowników KWK Brzeszcze trafiła do pracy w kopalni Ziemowit. – Skoro rada nadzorcza odrzuciła ten program, zażądaliśmy wstrzymania jakichkolwiek alokacji do czasu przedstawienia założeń nowego programu – dodaje przewodniczący.  

Dodaj komentarz