Solidar Śląsko Dąbrow

W niedzielę referendum w Brzeszczach

6 października w Brzeszczach odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrz Teresy Jankowskiej i rady miasta. Główny zarzut inicjatorów akcji referendalnej wobec władz samorządowych dotyczy planów budowy drogi ekspresowej S1 w wariancie przecinającym pola wydobywcze KWK Brzeszcze, co może doprowadzić do likwidacji tej kopalni.

– Mieszkańcy Brzeszcz są świadomi, do czego mogą doprowadzić nieodpowiedzialne decyzje władz gminy i jestem przekonany, że w najbliższą niedzielę wezmą udział w referendum. Skoro władza nie rozumie, że od przyszłości tego największego zakładu pracy w okolicy zależy los całej gminy i jej mieszkańców, to znaczy, że taką władzę trzeba zmienić – mówi Stanisław Kłysz, przewodniczący Solidarności w kopalni Brzeszcze.

Jesienią ubiegłego roku Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła cztery warianty budowy odcinka drogi ekspresowej S1, który ma połączyć Mysłowice i Bielsko-Białą. Tylko jeden z nich omija kopalnię. Wybór któregoś z pozostałych wariantów wyłączy z eksploatacji ok. 14 mln ton wysokiej jakości węgla i drastycznie skróci żywotność tego zakładu, która dzisiaj szacowana jest na ok. 33 lata. Jednak zarówno burmistrz, jak i miejscy radni pozytywnie zaopiniowali plany budowy ekspresówki w wariantach zagrażających przyszłości kopalni.

Sprawa drogi S1 jest główną, ale nie jedyną przyczyną referendum. Lista zarzutów pod adresem władz samorządowych zawiera aż 13 pozycji. Społeczny komitet mieszkańców i pracowników kopalni Brzeszcze, który zorganizował zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum wskazuje również m.in na brak inwestycji w infrastrukturę drogową i kanalizacyjną, zbyt małą liczbę miejsc w przedszkolach i brak żłobka oraz na zbyt wysokie koszty funkcjonowania administracji i instytucji samorządowych. – Do tego dochodzi ogromne zadłużenie gminy, które już dziś wynosi ponad 20 mln zł, a do tej kwoty należy dodać ponad 3 mln deficytu zaplanowanego w budżecie na ten rok. Władze samorządowe zamiast starać się to zadłużenie zmniejszyć poprzez bardziej rozważne wydawanie publicznych pieniędzy, postanowiły w ostatnich tygodniach wyemitować obligacje na kolejne 6,2 mln zł – mówi Stanisław Kłysz.

Dodaj komentarz