Solidar Śląsko Dąbrow

Wolna Polska wyrosła z Solidarności

– My wiemy, że to Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak mają na rękach krew górników z Wujka. Musimy budować dialog w Polsce, musimy być solidarni, ale ten dialog musi być budowany na fundamentach prawdy i tylko prawdy – powiedział przewodniczący Solidarności Piotr Duda podczas obchodów 29. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek.

Gościem uroczystości był prezydent RP Bronisław Komorowski. Swoje przemówienie rozpoczął od odczytania nazwisk 9 górników zastrzelonych podczas pacyfikacji kopalni na początku stanu wojennego. – Wolna Polska wyrosła  z Solidarności, z tego wielkiego ruchu społecznego przeciwko zniewoleniu i kłamstwu. Ludzie, których dzisiaj tutaj czcimy, byli z Solidarności. Byli górnikami i byli ludźmi ciężkiej pracy.  Chylę przed nimi czoła jako prezydent niepodległej Polski i jako człowiek wielkiej Solidarności – powiedział Bronisław Komorowski.

Ciągnące się przez lata procesy sądowe, który wciąż  nie zakończyły się  jednoznacznym wskazaniem wszystkich winnych zbrodni na Wujku, prezydent Komorowski nazwał wielka porażką wolnej, demokratycznej Polski, wszystkich ekip solidarnościowych rządzących naszym krajem  i całego wymiaru sprawiedliwości. 

– Jak co roku jesteśmy pod tym krzyżem nie dlatego, że tak wypada, ale dlatego, że mamy w naszych sercach taką potrzebę, aby podziękować  bohaterom z Wujka za to, że przezwyciężyli  strach i stanęli w obronie godności i wolnej Polski – mówił pod Pomnikiem-Krzyżem szef Solidarności Piotr Duda. – My wiemy, że to Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak mają na rękach krew górników z Wujka. I żadna racja stanu nie jest w stanie być nad prawdą. Musimy budować dialog w Polsce, musimy być solidarni, ale ten dialog musi być budowany na fundamentach prawdy i tylko prawdy – powiedział Piotr Duda, nawiązując do decyzji prezydenta RP o zaproszeniu generała Wojciecha Jaruzelskiego do Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zaapelował do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a także do wojewody śląskiego i marszałka województwa śląskiego o wsparcie w tworzeniu Śląskiego Centrum Solidarności. Wyraził nadzieję, że przyszłoroczne obchody, 30. rocznicy tragedii na Wujku, odbędą się już w Śląskim Centrum Solidarności przy placu NSZZ Solidarność, na którym stoi Pomnik-Krzyż. – To się należy wszystkim górnikom z Wujka, a także z Piasta,  z Jastrzębia  i wszystkim, którzy oddali życie i zdrowie dla wolnej Polski – powiedział szef Solidarności.

Prezydent RP  Bronisław Komorowski podczas rocznicowych uroczystości przed kopalnią Wujek wręczył Krzyże Kawalerskie i Oficerskie  9 osobom. Są wśród nich m.in. więźniowie polityczni z czasów stanu wojennego, zasłużeni działacze Solidarności i lekarze, którzy nieśli pomoc górnikom z kopalni Wujek.  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczył ks. prałata Bernarda Czereneckiego. (zobacz pełną listę odznaczonych)

– Dołączyliśmy do grona osób, którym III Rzeczpospolita wyraziła uznanie za walkę z komunistyczną dyktaturą na rzecz solidarnej i wolnej Polski. Dziękuję – powiedział w imieniu odznaczonych Andrzej Rozpłochowski, w latach 80-tych przywódca Solidarności w Hucie Katowice.  – Aby zachować czystość sumienia muszę powiedzieć, że tutaj na Górnym Śląsku  i w Zagłębiu Dąbrowskim jest jeszcze wiele osób,  zasłużonych bohaterów walki z komunistami, których poświęcenie i ofiar nie znalazły w oczach elit III Rzeczypospolitej żadnego uznania. Czas najwyższy, aby władze III Rzeczypospolitej nadrobiły te uchybienia – dodał Rozpłochowski.

Po przemówieniach i wręczeniu odznaczeń w Muzeum Izbie Pamięci KWK Wujek odsłonięto tablicę poświęconą Andrzejowi Przewoźnikowi, tragicznie zmarłemu pod Smoleńskiem sekretarzowi Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który bardzo wspierał muzeum przy Wujku. Uroczystości zakończył  apel poległych i złożenie kwiatów pod Pomnikiem-Krzyżem.

Jeszcze przed rozpoczęciem obchodów prezydent Komorowski zwiedził Muzeum Izbę Pamięci Górników KWK Wujek i wpisał się do księgi pamiątkowej. Spotkał się również z Piotrem Dudą. Rozmawiali m.in. o planach stworzenia Śląskiego Centrum Solidarności.
 

Dodaj komentarz