Solidar Śląsko Dąbrow

We wtorek Walne Zebranie Delegatów

6 marca w Katowicach odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Przedmiotem obrad będzie podsumowanie działalności regionalnych struktur związku w latach 2016-2017.

Walne Zebranie Delegatów to najwyższa władza NSZZ Solidarność w regionie. Posiedzenie będzie miało charakter sprawozdawczy. 189 delegatów z organizacji związkowych Solidarności działających w zakładach pracy na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim wysłucha sprawozdań z działalności regionalnych struktur związku w latach 2016-2017 oraz omówi bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą. Przedmiotem obrad będzie m.in. ogłoszony w grudniu ubiegłego roku rządowy Program dla Śląska oraz sytuacja przemysłu energochłonnego w związku z coraz bardziej restrykcyjną polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej. Delegaci omówią również opracowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii program antysmogowy.

W WZD obok delegatów i władz Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność wezmą udział m.in. Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej związku oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Obrady WZD rozpoczną się o  godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. Lecha Kaczyńskiego w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność przy ul. Floriana 7 w Katowicach . Poprzedzi je uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz członków NSZZ Solidarność w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Katowicach.

łk

Dodaj komentarz