Solidar Śląsko Dąbrow

W trosce o zdrowie dzieci z naszego województwa

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podczas wakacji na obozy i kolonie wyjedzie ponad 5,4 tys. dzieci. Tylko w tym roku na profilaktykę zdrowotną dzieci i młodzieży Fundusz przeznaczył blisko 2 mln zł.
 
Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może prowadzić do wielu chorób m.in. układu oddechowego i alergii oraz opóźnić rozwój intelektualny dziecka. Dlatego tak ważna jest profilaktyka zdrowotna, m.in. umożliwienie dzieciom wyjazdów na zielone szkoły i na wakacje do czystych ekologicznie miejscowości. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od lat wspiera instytucje, które zajmują się organizowaniem zielonych szkół oraz obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży z najbardziej zanieczyszczonych miast województwa śląskiego. W tym roku, dzięki pomocy Funduszu, z różnych form wypoczynku skorzysta w sumie ponad 9 tys. dzieci.
 
Edukacja i odpoczynek
Jak informuje Ewa Cofała, kierownik Zespołu Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW, w tym roku Fundusz przeznaczył blisko 1 mln zł na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły. Pieniądze trafiły do 58 gmin i umożliwiły wypoczynek blisko 3,8 tys. uczniów III klas szkół podstawowych. Dotacja na jedno dziecko wynosiła od 170 zł do 500 zł. Na największe dofinansowanie mogły liczyć te dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny oraz m.in. podopieczni domów dziecka. – Zielone szkoły są organizowane w miejscowościach nadmorskich m.in. Jastrzębiej Górze, Rowach, Łebie i Darłówku oraz w górach – mówi Ewa Cofała. Podkreśla, że zielona szkoła łączy edukację ekologiczną z wypoczynkiem. – Realizowane są zajęcia dydaktyczne oraz wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze. Bardzo ważny jest także aspekt prozdrowotny. Dzieci uczą się zdrowego stylu życia i mają mnóstwo zajęć na świeżym powietrzu – dodaje.
 
Obozy i kolonie
Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także kolonie i obozy organizowane w okresie wakacyjnym przez instytucje współpracujące z Funduszem. W tym roku o wsparcie wynoszące blisko 967 tys. zł ubiegało się 10 organizacji. W sumie z wyjazdów dofinansowanych przez WFOŚiGW skorzysta ponad 5,4 tys. dzieci. Najwięcej środków, ok. 600 tys. zł, trafi do śląskiej chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Te pieniądze pozwolą na dofinansowanie wypoczynku ok. 4 tys. uczestników obozów harcerskich. – W ciągu tegorocznych wakacji dofinansowaniem objętych zostanie 87 obozów. W ich trakcie realizowane będą zarówno programy związane z profilaktyką zdrowotną, jak i edukacją ekologiczną – mówi Marzena Drobiec-Pawłowska z śląskiej chorągwi ZHP. 
 
Kolejne 290 dzieci dzięki dofinansowaniu Funduszu wyjedzie na kolonie organizowane przez Śląski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. – Większość turnusów odbędzie się nad morzem. Z kolonii korzystają zarówno podopieczni naszych ośrodków, np. świetlic środowiskowych znajdujących się na terenie całego województwa, ale też i inne dzieci – zaznacza Joanna Szota z TPD.
 
Pomagają przez cały rok
Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” od lat realizuje program profilaktyczno-zdrowotny dla dzieci i młodzieży. W jego ramach każdego roku dzieci w wieku od 6 do 16 lat w okresie od maja do września biorą udział w dwutygodniowych turnusach profilaktyczno-zdrowotnych. Jak informuje Mieczysław Dumieński, prezes Fundacji, w tym roku z wypoczynku skorzysta blisko 800 dzieci z Tarnowskich Gór i pobliskich miejscowości. Jednym z priorytetów Fundacji jest monitorowanie stanu zdrowia zdrowia dzieci.
 
Ważnym elementem działalności Fundacji jest edukacja ekologiczna. W tym roku, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW, Fundacja wydała m.in. zeszyty edukacyjne pt. „Środowisko i zdrowie” skierowane do młodszych uczniów szkół podstawowych. 
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: własne
 
 
 

Dodaj komentarz