Solidar Śląsko Dąbrow

W rybnickim szpitalu wciąż bez porozumienia

25 kwietnia fiaskiem zakończyła się kolejna tura negocjacji płacowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Jak informuje przewodniczący Solidarności w placówce Piotr Rajman, pracodawca nie przedstawił propozycji, które byłyby do zaakceptowania przez pracowników.

– Porozumienia nie udało się wypracować, mimo że byliśmy gotowi pójść na kompromis – mówi Piotr Rajman. Przewodniczący „S” w szpitalu podkreśla, że strona związkowa zaproponowała podwyższenie o 300 zł brutto wynagrodzeń niemal wszystkich pracowników szpitala, włącznie z pielęgniarkami zatrudnionymi na Oddziale Intensywanej Terapii, Bloku Operacyjnym, Trakcie Porodowym, w Stacji Dializ oraz Salach Zabiegowych Oddziałów Okulistyki, Laryngologii i Urologii. Natomiast wynagrodzenia zasadnicze pozostałych pielęgniarek wzrosłyby o 100 zł brutto. – Gdyby pracodawca zgodził się na takie podwyżki, zawiesilibyśmy spór zbiorowy do września. Po upływie tego terminu moglibyśmy wznowić negocjacje – dodaje Rajman.

Z kolei pracodawca przedstawił dwie propozycje. Jedna z nich dotyczyła podwyższenia wynagrodzeń wszystkich pracowników szpitala o 180 zł brutto. Kolejna, wzrostu płac wszystkich pielęgniarek o 100 zł, a pozostałych pracowników o 250 zł. – Takie podwyżki byłyby zbyt niskie i załoga by ich nie zaakceptowała – mówi Piotr Rajman.

Związkowcy przekazali pracodawcy pismo, w którym domagają się przedstawienia ostatecznego stanowiska dotyczącego wysokości podwyżek. – Nie można przeciągać negocjacji w nieskończoność. Czekamy na konkretną odpowiedź do 29 kwietnia. Po tym terminie podejmiemy decyzje dotyczące akcji strajkowej – zaznacza przewodniczący Solidarności w placówce.

Referendum strajkowe przeprowadzone zostało w szpitalu w dniach od 9 do 18 kwietnia. Wzięło w nim udział ponad 60 proc. pracowników placówki. Za strajkiem opowiedziało się 94 proc. uczestników głosowania.

Spór zbiorowy na tle płacowym trwa w rybnickim szpitalu od maja zeszłego roku. Strona związkowa przedstawiła postulat dotyczący podwyższenia płac zasadniczych wszystkich pracowników placówki o 1200 zł brutto. W październiku zeszłego roku udało się podpisać porozumienie gwarantujące podwyżki w wysokości 400 zł brutto. Teraz związki walczą o pozostałe 800 zł.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na umowach o pracę zatrudnionych jest przeszło 1300 pracowników.

aga

Dodaj komentarz