Solidar Śląsko Dąbrow

W poniedziałek rozmowy w Kompanii Węglowej

1 lutego o godzinie 12.00 w siedzibie Kompanii Węglowej rozpocznie się spotkanie zarządu spółki z przedstawicielami górniczych central związkowych. Jego tematem będzie m.in kwestia wypowiedzenia przez zarząd porozumienia gwarantującego  górnikom przejście do nowej spółki z zachowaniem dotychczasowych warunków płacy i pracy.

28 stycznia zarząd KW wypowiedział porozumienie z 17 lipca ubiegłego roku, które gwarantowało pracownikom Kompanii przejście do nowej spółki na podstawie artykułu 23¹ Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem przez 12 miesięcy dotychczasowych warunków zatrudnienia. – Teraz pracodawca będzie miał otwartą drogę do tego, żeby wypowiedzieć dowolny fragment porozumienia z 2004 roku, na którym opiera się cały system wynagradzania pracowników Kompanii – powiedział po ogłoszeniu decyzji zarządu Bogusław Hutek przewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej.

Termin spotkania przedstawicieli kompanijnych związków zawodowych z zarządem pierwotnie ustalono na piątek 29 stycznia. Następnie został on jednak przesunięty na poniedziałek 1 lutego. W rozmowach ma wziąć udział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jego tematem poza wypowiedzeniem porozumienia z 17 lipca będą również kwestie związane z terminem wypłaty tzw. 14. pensji w Kompanii Węglowej oraz założenia Planu Techniczno-Ekonimicznego spółki na 2016 rok.

26 i 27 stycznia w siedzibie Kompanii odbyły się dwie tury negocjacji dotyczących „czternastek”. Rozmowy nie przyniosły jednak porozumienia Reprezentanci central związkowych przedstawili stanowisko, zgodnie z którym nagroda roczna powinna zostać wypłacona pracownikom w całości do 15 lutego, tak jak wynika to z obowiązujących w spółce porozumień.  Z kolei zarząd KW zaproponował, aby wypłatę 14. pensji rozłożyć na trzy raty. Pierwsza, w wysokości 25 proc., miałaby zostać wypłacona 15 lutego. Druga, stanowiąca 50 proc. całej kwoty 30 czerwca, a trzecia rata, której wysokość miałaby wynieść 25 proc. – 30 września.

27 stycznia zarząd KW przedstawił również przedstawicielom central związkowych założenia Planu Techniczno-Ekonomicznego na przyszły rok. W ocenie związkowców zawarte w nim zapisy dotyczące poziomu zatrudnienia oraz kosztów pracy są nie do zaakceptowania przez stronę społeczną.

Jak podkreśla Boguław Hutek od przebiegu poniedziałkowego spotkania będą zależeć dalsze działania strony związkowej. – Jeśli Zarząd się nie wycofa z podjętej decyzji, jako kompanijna Solidarność uznamy, że nowy rząd idzie „na zwarcie” i chce konfliktu w górnictwie. Czekamy na poniedziałek i na to, co powie pan minister. Utrzymanie w mocy decyzji o wypowiedzeniu porozumienia spowoduje określone działania ze strony związków zawodowych – zaznacza szef „S” w Kompanii Węglowej.

mj, łk
 

Dodaj komentarz