Solidar Śląsko Dąbrow

W piątek pikieta przed siedzibą Tauronu

4 września przed siedzibą Tauron Polska Energia w Katowicach odbędzie się pikieta przeciwko restrukturyzacji w spółkach Grupy, polegającej na likwidacji miejsc pracy i prowadzącej do pogarszania sytuacji materialnej pracowników. Protest rozpocznie się o godz. 12.00 i potrwa do godz. 14.00.

Organizacje związkowe działające w Grupie Tauron Polska Energia sprzeciwiają się zwolnieniom pracowników. Jak podkreśla Andrzej Sikora, przewodniczący Solidarności w Tauron Wytwarzanie tylko w spółkach Tauron Wytwarzanie i Tauron Dystrybucja w ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie zmniejszyło się ok 3 tys. ludzi. W ubiegłym roku w niektórych spółkach oszczędności z tego tytułu wyniosły ok. 100 mln zł. – Wprowadzane są programy dobrowolnych odejść. Ludzie, którzy zostają, mają coraz więcej obowiązków i odpowiedzialności, dojeżdżają do pracy po kilkadziesiąt kilometrów i nie dostają z tego tytułu żadnej rekompensaty. Ich płace zasadnicze stoją w miejscu – mówi szef Solidarności w Tauron Wytwarzanie. Zdaniem związkowców taka polityka zarządu TPE i zarządów poszczególnych spółek prowadzi do pogarszania warunków pracy oraz do obniżenia jakości usług dla odbiorców energii.

Związkowcy domagają się też podpisania porozumienia, które określi zasady wzrostu płac w ciągu 5 lat oraz rozpoczęcia rzetelnego dialogu ze stroną społeczną. Tegoroczne negocjacje płacowe w większości spółek zakończyły się fiaskiem. – Pracodawcy nie chcą rozmawiać o realnym wzroście płac zasadniczych, mimo dobrych wyników finansowych podmiotów Grupy i systematycznym zmniejszaniu kosztów pracy – dodaje Sikora.

Sprzeciw strony społecznej budzi też wydawanie ogromnych pieniędzy przez zarząd TPE na reklamy i sponsoring drużyn sportowych i instytucji kultury, co – zdaniem związkowców – odbywa się kosztem pracowników.

aga

 

Dodaj komentarz