Solidar Śląsko Dąbrow

W Mysłowicach powstaje jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce

W Mysłowicach ruszyła budowa pasywnego budynku komunalnego. Inwestycja będzie kosztowała ok. 20 mln zł i zostanie sfinansowana z funduszy unijnych. To pilotażowy projekt realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Komunalny blok, w którym zamieszka 27 rodzin, ma być gotowy w ciągu trzech miesięcy. Mieszkańcy wprowadzą się pod koniec tego roku.

Blok będzie w pełni pasywny. Zainstalowana zostanie w nim m.in. gruntowa pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne i solarne, wybudowane zostaną także magazyny energii. To w przyszłości przełoży się na niższe koszty utrzymania poszczególnych mieszkań. – Mieszkania komunalne z założenia są przeznaczone dla osób o niskich dochodach. Zakładamy, że koszt utrzymania tego budynku będzie znacznie niższy, niż tradycyjnych bloków, dzięki czemu nasi najemcy będą mogli korzystać z mieszkań taniej – mówi Małgorzata Książek-Grelewicz, dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zredukowana zostanie emisja różnego rodzaju substancji do atmosfery. Środowisko skorzysta także na nowatorskich pomysłach związanych z gospodarowaniem wodą. Powstaną nie tylko ogrody deszczowe, ale także instalacje służące np. do odzyskiwania tzw. wody szarej, czyli tej, która jest zużywana np. podczas mycia naczyń. – Te wszystkie rozwiązanie są już oczywiście wykorzystywane, ale tutaj zostały skumulowane w jednym budynku, co stanowi o jego nowatorstwie – zaznacza.

Obiekt ma być monitorowany przy 10 lat, a dane dotyczące m.in. zużycia wody i prądu automatycznie będą przekazywane do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tam te parametry będą analizowane, np. pod kątem możliwości ulepszenia pracy poszczególnych urządzeń.

Jedną z zalet rozpoczętej inwestycji jest także szybki czas jej realizacji. Umożliwia to modułowa technologia 3D, w której budynek powstaje. W czasie, w którym przygotowywany jest plac budowy, fundament i teren pod budynek, trwa produkcja modułów. Następnie zostaną one przywiezione z fabryki. Na miejscu przeprowadzone zostaną tylko niezbędne prace związane np. ze skręceniem modułów i wykonaniem elewacji. – To proces szybki, komfortowy dla inwestora i otoczenia. Budynek powstaje w strefie śródmiejskiej, gdzie mamy gęstą zabudowę, a ten rodzaj technologii pozwala zmniejszyć uciążliwości związane z samą budową – dodaje Małgorzata Książek-Grelewicz. W jej ocenie, krótki okres trwania budowy to zaleta dla samorządów, które bardzo często dysponują ograniczonymi, niedużymi środkami i są zobowiązane do ich wykorzystania w krótkim czasie.

Jak zaznacza, rozwiązania, które zostały zastosowane w Mysłowicach, to przyszłość budownictwa komunalnego i społecznego. Jednak barierą do powstawanie tego typu budynków są wysokie koszty. Zastosowane tutaj rozwiązania są droższe od tradycyjnych, gminy nie są w stanie same ich udźwignąć. – Pracujemy nad optymalizacją kosztów, co oczywiście jest możliwe, ale nawet po optymalizacji koszt budowy takiego budynku będzie wyższy niż w klasycznym budownictwie – dodaje Małgorzata Książek-Grelewicz.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: materiały prasowe/DMDmodular