Solidar Śląsko Dąbrow

W jastrzębskim magistracie zawarto porozumienie w sprawie pracy zdalnej

W kwietniu weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej. Nowe przepisy stanowią połączenie dotychczasowych regulacji w sprawie telepracy oraz zapisów odnoszących się do pracy zdalnej, które znalazły się w ustawie wprowadzonej podczas COVID-19. Kwestie, które nie zostały uregulowane w nowelizacji, np. związane z kosztami, mają zostać doprecyzowane w przepisach wewnątrzzakładowych. Dokumenty te powinny zostać podpisane przez pracodawcę i stronę związkową do 26 kwietnia.

Jedną z instytucji, w których regulamin pracy zdalnej został już przyjęty, jest Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Dokument został podpisany przez działające w urzędzie organizacje związkowe i pracodawcę 17 kwietnia. – Zdecydowana większość zapisów tego porozumienia nie odbiega od rozwiązań przyjętych w nowelizacji Kodeksu pracy, ale są pewne regulacje, z których pracownicy będą zadowoleni – mówi Katarzyna Guzy, przewodnicząca „Solidarności” w jastrzębskim UM.

Jak podkreśla, uzgodniono stawki ryczałtowe za 8 godzin pracy zdalnej. Jeżeli w jej trakcie pracownik będzie korzystał ze sprzętu pracodawcy, wówczas w przypadku komputera stacjonarnego będzie to 2,91 zł, a laptopa 1,61 zł za 8 godzin pracy zdalnej. Jeśli zaś pracownik będzie korzystał z własnego sprzętu, stawki ryczałtu za 8-godzinną pracę zdalną wyniosą 3,63 zł w przypadku komputera stacjonarnego i 2,17 zł w przypadku laptopa. To oznacza, że za cały miesiąc pracy zdalnej pracownik otrzyma od ok. 50 zł do ok. 80 zł. Konkretne kwoty ryczałtu będą uzależnione od liczby dni roboczych wypadających w danym miesiącu.

Jeden z zapisów porozumienia stanowi, że ryczałt jest ustalany na podstawie norm zużycia m.in. materiałów, narzędzi pracy, czy kosztów usług telekomunikacyjnych. – Jeżeli dojdzie np. do wzrostu cen energii, to stawki ryczałtu powinny zostać przeliczone – mówi Katarzyna Guzy.

Ponadto w porozumieniu zaznaczono, że pracownik, który będzie pracował zdalnie, nie może być pomijany przez pracodawcę, np. podczas przyznawania podwyżek, awansów i nagród.

aga
źródło foto: fotopixabay.com/CC0