Solidar Śląsko Dąbrow

W listopadzie manifestacja w Warszawie

foto: TŚD

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła w piątek decyzję o zorganizowaniu 17 listopada w Warszawie ogólnopolskiej manifestacji. Związek domaga się realizacji trzech zasadniczych postulatów: systemowego powstrzymania wzrostu cen energii, podwyżek płac pracowników szeroko rozumianej sfery finansów publicznych oraz przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

Decyzja o organizacji manifestacji to efekt niezadowolenia z przebiegu dotychczasowych rozmów z reprezentantami strony rządowej 22 września w Zakopanem i 5 października w Warszawie. – Propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji postulatów Związku w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa, groźbie upadłości firm energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych – czytamy w uchwale przyjętej przez Komisję Krajową 7 października.

– Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów – powiedział podczas dyskusji nad treścią uchwały przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

– Z punktu widzenia naszego regionu bardzo ważne jest to, że pierwszy postulat tej ogólnopolskiej akcji mówi o systemowym powstrzymaniu wzrostu cen energii. W tym żądaniu mieści się bowiem cała gama postulatów wysuwanych w ostatnim czasie przez śląsko-dąbrowską „Solidarność”, a dotyczących, ogólnie rzecz ujmując funkcjonowania sektora paliwo-energetycznego w naszym kraju – podkreślił po głosowaniu Dominik Kolorz, szef „Solidarności” w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

7 września śląsko-dąbrowska „Solidarność” ogłosiła pogotowie protestacyjne w całym regionie. Zgłosiła postulaty dotyczące m.in. systemowych rozwiązań mających na celu obniżenie cen energii w Polsce. Rząd w szybkim tempie przystąpił do realizacji jednej z propozycji związku, czyli zniesienia obowiązku sprzedaży całej wyprodukowanej energii na giełdzie (tzw. obliga giełdowego). Sejm już to przegłosował. Teraz sprawą zajmuje się Senat. W ocenie szefa śląsko-dąbrowskiej „S” zniesienie obliga giełdowego pozwoli na obniżenie cen energii o połowę.

ny