Solidar Śląsko Dąbrow

W Bitronie decydują o strajku

Trwa referendum strajkowe w sosnowieckiej spółce Bitron Poland. Do godziny 9.30 wzięło w nim udział ponad 200 pracowników. Wyniki głosowania będą znane w środę 8 lutego ok. godziny 11.00.

Referendum strajkowe w sosnowieckim zakładzie rozpoczęło się o godzinie 5.30 na przełomie trzeciej i pierwszej zmiany. Aby głosowanie było ważne, musi w nim wziąć udział ponad połowa zatrudnionych w firmie – Do tej pory głosowali ludzie z 3 zmiany oraz część osób ze zmiany porannej. Do godziny 9.30 głosy oddało ponad 200 osób więc myślę, że o frekwencję możemy być spokojni. Zainteresowanie jest bardzo duże, zdecydowana większość pracowników bierze udział w głosowaniu, znaczna część mówi wprost, że głosuje za strajkiem. – mówi Izabela Będkowska, przewodnicząca Solidarności w Bitronie.

Punkty, w których mnożna oddawać głosy ustawione są w holu przy głównym wejściu oraz w zakładowej jadalni. Pytanie referendalne brzmi: „Czy jesteś za przeprowadzeniem akcji strajkowej w formie/formach i terminach ustalonych przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność. Akcja strajkowa ma służyć obronie miejsc pracy, poprzez uzyskanie od pracodawcy gwarancji zatrudnienia dla pracowników Bitron Poland i utrzymanie obecnych przywilejów płacowych.”

Powodem protestów w Bitronie są trwające tam od kilku tygodni redukcje zatrudnienia. Zdaniem zakładowej Solidarności pracę w firmie może stracić ponad 100 osób. Do tej pory pracodawca poinformował organizację związkową o zamiarze zwolnienia 14 pracowników. – Zwalniane są osoby, które przepracowały w Bitronie wiele lat i to one tak naprawdę budowały ten zakład. Znaczna cześć z nich to matki samotnie wychowujące dzieci. Najgorsze jest to, że na miejsce zwalnianych od razu wchodzi firma zewnętrzna, której pracownicy wykonują dokładnie tę samą pracę – zaznacza szefowa zakładowej „S”.

Spór zbiorowy w Bitronie trwa od 23 stycznia. Związkowcy żądają zagwarantowania przez pracodawcę utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń. 6 lutego odbyła się pierwsza tura mediacji z pracodawcą, ale rozmowy nie przyniosły żadnego rezultatu. Kolejne zaplanowane zostały na 15 lutego.

Bitron produkuje podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Zatrudnia 630 pracowników oraz około 400 osób z firm zewnętrznych. Większość zatrudnionych w sosnowieckiej firmie to kobiety. Średnia płaca na produkcji nie przekracza 2 tys. zł.
 
 

Dodaj komentarz