Solidar Śląsko Dąbrow

W ArcelorMittal Poland wciąż bez porozumienia

24 marca podczas negocjacji płacowych w ArcelorMittal Poland przedstawicielom organizacji związkowych nie udało się osiągnąć porozumienia z pracodawcą. W nocy rozmowy po raz kolejny zostały przerwane. Przerwa potrwa do 27 marca do godz. 12.00.
 
– Negocjacje są bardzo trudne. Przedstawiliśmy pracodawcy kolejną propozycję porozumienia płacowego. Liczymy na to, że do poniedziałku przeanalizuje nasze postulaty. Mamy nadzieję na zakończenie rozmów – mówi Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland.
 
W negocjacjach, które prowadzone są w budynku związkowym, biorą udział liderzy wszystkich organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland. W dalszym ciągu w siedzibie dyrekcji spółki przebywa grupa związkowców, którzy czekają na podpisanie porozumienia. Podkreślają, że nie zamierzają opuścić budynku dyrekcji do momentu zakończenia negocjacji.
 
Rozmowy płacowe w AMP prowadzone są od IV kwartału ubiegłego roku. Do tej pory stronom nie udało się osiągnąć porozumienia, mimo że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy negocjacje powinny zostać zakończone jeszcze w grudniu ubiegłego roku.
 
aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.