Solidar Śląsko Dąbrow

Fiasko rozmów płacowych w ArcelorMittal Poland

Fiaskiem zakończyły się negocjacje płacowe w ArcelorMittal Poland. W ocenie przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych pracodawca nie był skłonny do żadnych ustępstw. Postulaty zgłoszone przez stronę związkową po raz kolejny zostały odrzucone przez przedstawicieli zarządu. Następne rozmowy zaplanowane zostały na 24 marca na godz.11.00.
 
– Pracodawca przez cały dzień nieznacznie modyfikował jedynie swoją propozycję, próbując wymusić na związkach zawodowych podpisanie opracowanej przez siebie wersji porozumienia. Takie postępowanie niewiele ma wspólnego z dialogiem społecznym – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland.
 
Rozmowy rozpoczęły się o godz. 9.00. Pracodawca przedstawił stronie związkowej własny projekt porozumienia płacowego. W odpowiedzi związkowcy przedstawili zmodyfikowane postulaty. Najważniejsze z nich dotyczą podwyżek w wysokości 130 zł brutto do płacy zasadniczej dla każdego pracownika i średnio 20 zł na pracownika na przeszeregowania indywidualne oraz nagrody rocznej w łącznej wysokości 1500 zł brutto. Związki domagają się także ustalenia minimalnej płacy zasadniczej w firmie na poziomie 2,3 tys. zł brutto.
 
Ok. godz. 13.30 przed siedzibą dyrekcji zebrało się ponad 200 pracowników AMP, którzy domagali się podpisania porozumienia płacowego. W spontanicznej pikiecie wzięli udział także przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w firmie. Z protestującymi spotkali się liderzy związkowi, którzy zapoznali ich z przebiegiem negocjacji.
 
W rozmowach z pracodawcą, które były prowadzone w budynku związkowym, uczestniczyli przewodniczący organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland. Reszta przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, którzy 21 marca zdecydowali, że będą przebywać w budynku dyrekcji spółki w oczekiwaniu na zakończenie rozmów podpisaniem porozumienia, nadal tam pozostaje. Zapowiadają, że nie zamierzają opuszczać budynku dyrekcji, w którym spędzą kolejną noc.
 
Negocjacje płacowe w AMP rozpoczęły się w ubiegłym roku, ale stronom do tej pory nie udało się dojść do porozumienia, mimo że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, rozmowy powinny zostać zakończone jeszcze w grudniu. 
 
aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.