Solidar Śląsko Dąbrow

Trzeba głosować na kompetentnych ludzi, a nie na partyjne szyldy

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zwrócił się z apelem do członków związku o uczestnictwo w zbliżających się wyborach samorządowych. Członkowie ZR w przyjętym stanowisku zachęcają, aby głosować przede wszystkim na kompetentne osoby, a nie na partyjne szyldy. 
 
– Znaczna część kluczowych decyzji, od których zależy przyszłość naszych małych ojczyzn, przyszłość naszych rodzin i naszych miejsc miejsc pracy, zapada właśnie na różnych szczeblach  władzy samorządowej. Ci, którzy rezygnują z udziału wyborach, muszą mieć świadomość, że nie wskazując własnego kandydata, otwierają drogę do wyborczego zwycięstwa osobom, którym nigdy nie daliby mandatu zaufania – napisali członkowie Zarządu Regionu w stanowisku przyjętym 9 października.
 
W stanowisku podkreślono, że samorząd w wielu dziedzinach może działać lepiej i efektywniej od władz centralnych. Dlatego też istotne jest, aby podczas głosowania kierować się kompetencjami i umiejętnościami poszczególnych kandydatów, a nie logiem partii politycznej. –  Partyjne szyldy pojawiają się raz na jakiś czas i szybko znikają. Ludzie, którzy są częścią lokalnych społeczności, pozostają na miejscu. Tu mieszkają, pracują i stykają się z takimi samymi problemami jak my na co dzień – czytamy w stanowisku  przedstawicieli władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 
 
Członkowie Zarządu Regionu jako kwestię kluczową dla funkcjonowania władz każdego szczebla wskazali wymianę elit. – Zbyt długie sprawowanie władzy przez tę samą osobę lub tę samą grupę ludzi może nie sprzyjać rozwojowi i powodować, że stabilizacja może zmienić się w stagnację. Bez zmian w składzie władzy, naiwnością byłoby oczekiwanie na zmianę w sposobie i w efektach rządzenia. Jak w każdej dziedzinie życia, również w samorządzie potrzebny jest dopływ świeżej krwi, nowych pomysłów i chęci do pracy – podkreślono w stanowisku. 
 
Podczas posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, omówiono również przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów związku, który odbędzie się w dniach 25-26 października w Częstochowie. Delegaci z całego kraju wybiorą przewodniczącego Solidarności na kolejną kadencję oraz wytyczą priorytety związku na najbliższe lata. Podczas zjazdu delegaci głosować będą również nad propozycjami śląsko-dąbrowskiej Solidarności dotyczącymi wewnętrznej reformy związku. Uchwałę dotyczącą zmian w statucie NSZZ Solidarność przyjęło w marcu Walne Zebranie Delegatów śląsko-dabrowskiej „S”. 
 
W uchwale znalazł się postulat wprowadzenia kadencyjności we władzach regionalnych i krajowych struktur związku. Funkcję przewodniczących tych struktur, w tym przewodniczącego Komisji Krajowej, można by pełnić jedynie przez dwie kolejne kadencje. Jednocześnie kadencja władzy wykonawczej związku na wszystkich szczeblach miałaby zostać wydłużona z 4 do 5 lat. Kadencyjność nie dotyczyłaby władz zakładowych organizacji związkowych. Kolejna propozycja dotyczy wprowadzenia do statutu NSZZ Solidarność instytucji sądów koleżeńskich oraz odwoławczego sądu koleżeńskiego. W przyjętej uchwale delegaci śląsko-dąbrowskiej Solidarności zawarli również postulat dotyczący wprowadzenia do statutu NSZZ Solidarność obowiązku zwoływania przez władze wykonawcze poszczególnych struktur Solidarności posiedzenia władzy stanowiącej co najmniej 2 razy w trakcie kadencji w celu udzielenia absolutorium. 
 
ny, łk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *