Solidar Śląsko Dąbrow

Trwa strajk w odlewni. Sprawą zajmie się WRDS

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zajmie się problemami Odlewni Żeliwa w Zawierciu. Zwołane w trybie pilnym nadzwyczajne posiedzenie Rady zaplanowane zostało na 15 lutego. Natomiast 10 lutego o sytuacji w zakładzie dyskutowała Rada Miasta Zawiercie. 
 
Podczas obrad miejscy radni zaapelowali o niezwłoczne rozpoczęcie dialogu w firmie. – Mamy nadzieję, że w duchu zgody i poszanowania wszystkich stron sporu podjęty dialog przełoży się na konstruktywne rozwiązanie trudnej sytuacji i doprowadzi do zakończenia trwającego strajku – czytamy w apelu zawierciańskich radnych skierowanym do zarządu i pracowników odlewni.
 
W sesji wzięli udział przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. Przedstawiciele pracodawcy, mimo zaproszenia ze strony radnych, nie przyszli na posiedzenie Rady. – Poinformowaliśmy radnych o trudnej sytuacji finansowej pracowników odlewni, powodach rozpoczęcia akcji protestacyjnej i braku dialogu ze strony pracodawcy. Szkoda, że nikt z zarządu nie zechciał wziąć udziału w posiedzeniu Rady Miasta i nie dąży do kompromisu. Rozmawiałem już ze strajkującymi pracownikami, którzy zdecydowali o kontynuowaniu protestu przez weekend i w przyszłym tygodniu – powiedział po zakończeniu sesji Rady Miasta przewodniczący zakładowej Solidarności Witold Siwek.
 
Próbę rozwiązania konfliktu w odlewni podejmie także Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach. Do udziału w posiedzeniu Rady, które odbędzie się 15 lutego, zaproszony został prezes zarządu spółki oraz przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych. O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia WRDS do jej przewodniczącego Marka Zychli, zwrócił się 9 lutego Komitet Strajkowy powołany w odlewni. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00 w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego.
 
Strajk bezterminowy trwa w odlewni o 6 lutego. Protestują pracownicy wydziałów mechanicznego, odlewni i żarzalni, którzy w ten sposób walczą o podwyżki wynagrodzeń. Zarobki z zakładzie są bardzo niskie, zdecydowana większość załogi za miesiąc pracy dostaje ok. 2300 zł brutto.
 
Spór zbiorowy na tle płacowym ciągnie się w odlewni od września ubiegłego roku. Związkowcy przedstawili pracodawcy postulat dotyczący podniesienia stawek godzinowych o 2,50 zł brutto dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i w systemie akordowym oraz podwyżek w wysokości 400 zł brutto dla osób pracujących na stanowiskach nierobotniczych.
 
Negocjacje prowadzone w ramach sporu zbiorowego przez stronę związkową z pracodawcą oraz rozmowy z udziałem mediatora zakończyły się fiaskiem i spisaniem  protokołu rozbieżności. W styczniu w odlewni przeprowadzone zostało referendum strajkowe, podczas którego pracownicy opowiedzieli się za rozpoczęciem bezterminowego protestu.
 
Zakład produkuje złączki żeliwne do centralnego ogrzewania i zatrudnia 555 pracowników.
 
ak
 

Dodaj komentarz