Solidar Śląsko Dąbrow

Symboliczne mauzoleum ministrów

W namiotowym miasteczku protestacyjnym przed gmachem resortu sprawiedliwości w Warszawie stanęło symboliczne mauzoleum reformatorów wymiaru sprawiedliwości. Pomnik symbolizuje dokonania wszystkich ministrów sprawiedliwości od 2005 roku. – Ministerstwo sprawiedliwości jest resortem, w którym najczęściej zmienia się szef. Żaden z nich praktycznie nie zrobił nic dla pracowników sądów i prokuratur – mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca Solidarności pracowników sądownictwa.

W środę w Warszawie nastąpi kulminacja prowadzonej od niedzieli akcji protestacyjnej przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości zorganizowanej przez sądowniczą Solidarność oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Odbędzie demonstracja się demonstracja pracowników sądów i prokuratur. Początek ok. godz. 11.00.

W poniedziałek 22 uczestnicy protestu pracowników sądów i prokuratur przekazali przedstawicielom resortu sprawiedliwości petycję z postulatami, domagając się spotkania z nowym szefem resortu Cezarym Grabarczykiem.  
 
Sądownicza Solidarność domaga się m.in. usunięcia dysproporcji płacowych występujących na tych samych stanowiskach w różnych sądach. Związkowcy skarżą się również na niskie, niewaloryzowane od 6 lat wynagrodzenia oraz przeciążenie pracą. – Niespełnienie wyżej wymienionych postulatów będzie skutkowało zainicjowaniem akcji masowego składania przez pracowników pozwów antydyskryminacyjnych, a także rozpoczęciem w sądach i prokuraturach bezterminowego protestu w postaci tzw. strajku włoskiego – napisali protestujący w petycji do ministra Grabarczyka.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *