Solidar Śląsko Dąbrow

Starcia przed siedzibą JSW

3 lutego podczas wieczornej demonstracji przed siedzibą zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej doszło do starć z policją. Kilka osób zostało rannych. O godz. 21.00  rozpoczeła się kolejna tura negocjacji przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW i zarządu spółki z udziałem mediatora.
 
Uczestnicy protestu zaczęli się zbierać przed siedzibą zarządu JSW ok. godziny 18.00, czyli na godzinę przed planowanym wznowieniem rozmów MKPS i zarządu spółki. Podczas demonstracji doszło do starć z policją, w trakcie których policjanci użyli gazu i broni gładkolufowej. Kilku demonstrantów zostało rannych. Nie wiadomo jednak, ile dokładnie osób odniosło obrażenia. 10 osób zostało zatrzymanych przez policję. 
 
Ok. godziny 21.00, z dwugodzinnym opóźnieniem rozpoczęła się kolejna runda negocjacji przedstawicieli związków zawodowych działających w JSW i zarządu spółki z udziałem mediatora. W rozmowach uczestniczy też szef Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie bierze w nich natomiast udziału prezes spółki Jarosław Zagórowski. Na wynik rozmów czekają górnicy, którzy od 7 dni prowadzą akcję strajkową w kopalniach JSW. 
 
łk, ny
 

Dodaj komentarz